GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen den 25. februar blev som sædvanlig afholdt på Nørrevang. Som altid var der god tilslutning til foreningens arrangementer, da 119 medlemmer havde tilmeldt sig. Referatet af generalforsamlnigen kan læses nedenfor
Generalforsamling 2014

I forbindelse med generalforsamlingen blev Frode Guul-Simonsen hædret for sin ekstraordinært store indsats med udarbejdelsen af "Persillekræmmeren". Siden 2002 har han researchet og skrevet langt de fleste af de 100 numre af "Persille-kræmmeren", som foreningen har udsendt.

KONTINGENT

På generalforsamlingen blev kontingentet igen fastsat til kr. 50 pr. husstand og kr. 200 for de lokale virksomheder og grundejerforeninger, der støtter vort arbejde. Mange har betalt på generalforsamlingen og til øvrige medlemmer er der udsendt indbetalingskort.

Der kan naturligvis betales direkte til kassereren, hvis man ikke har netbank. Undgå så vidt muligt at betale på posthuset. Det koster kr. 40 at indbetale kr. 50 !

STENSBALLE  

Stensballe er beliggende 6 km øst for Horsens, og den gamle landsby er efterhånden blevet et stort boligkvarter - smukt beliggende ved Horsens Fjord.

Stensballerne er ikke alene blevet roste for deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle dage forhen haft det Lov paa sig, at de var rare og skikkelige folk at have til naboer, for ikke blot har de sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at lide af Tørst, saalænge han var paa Stensballe jord...."

(M.P.Clemmensen, Østjydsk Hjemstavn 1940)

 

Stensballe 1956

Stensballe 1956I Stensballe Lokalhistoriske Arkiv trækker vi linierne tilbage til den tid, hvor Bygadens grus knasede under Persillekræmmernes hestevogne, hvor bønderne gik på hoveriarbejde i Hovmarken og hvor Postvognen fra Horsens dagligt gjorde ophold på herregården Stensballegaard.

Eller til den tid hvor området "Stensballe Have" på Bygaden hed Østergaards Frøavl og var en stor arbejdsplads i Stensballe.


Det - og meget mere - kan du læse om på disse sider.

God fornøjelse !
 

 

ÅBNINGSTIDER

Se nærmere om arkivets åbningstider her

BLIV MEDLEM

læs mere her

ARKIBAS

Vi har nu fået etableret en registreringsgruppe til at registrere vore arkivalier – dokumenter og billeder - i det IT- baserede registrerings-system ARKIBAS.

  ”Arkibas’erne”, som vi kalder dem - se her hvem det er - , har været på kursus hos arkivleder Karina Christensen fra Lokalarkivet i Gedved, og efter nogle startvanskeligheder, er de nu i fuld gang med det store registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet har også givet anledning til oprydning og omorganisering af selve arkivet
SE, HVAD DER FORELØBIG ER REGISTRERET

KLIK HER
Lav din egen hjemmeside med mono.net