FOREDRAG
Onsdag den 4. november 2015 holdt jernbanehistorikeren, lektor Vigand Rasmussen, foredrag om privatbanerne i Horsens med særligt fokus på Horsens-Odder banen. ”Odderbanen” blev oprettet i 1904 og nedlagt i 1967. Det var en normalsporet jernbane, der havde en længde på 34 km. med 8 stationer og 21 trinbrætter, bl.a. ved Husodde, Elbækskov og Brakør.
 
Efter banens nedlæggelse blev der etableret gang- og cykelsti, så man nu via ”banestien” kan komme fra Husodde til Brakør og derefter gennem skoven og langs Stensballegaard Golfs 18-hullers golfbane tilbage til Husodde. En rute der er meget yndet af motionister.
 
Desværre var der kun plads til 125 deltagere, og i løbet af få dage efter udsendelse af indbydelsen (som kan ses her) var der ”udsolgt”

GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00 i Nørrevangs café. 
 
Efter generalforsamlingen vil der blive holdt et foredrag om Teglværkerne i Vær og Nebel sogne.

Indkaldelse med nærmere oplysninger udsendes til medlemmerne i begyndelsen af februar
  

Referatet af generalforsamlingen i 2015 kan læses nedenfor (klik)

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
STENSBALLE  

Stensballe er beliggende 6 km øst for Horsens, og den gamle landsby er efterhånden blevet et stort boligkvarter - smukt beliggende ved Horsens Fjord.

Stensballerne er ikke alene blevet roste for deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle dage forhen haft det Lov paa sig, at de var rare og skikkelige folk at have til naboer, for ikke blot har de sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at lide af Tørst, saalænge han var paa Stensballe jord...."

(M.P.Clemmensen, Østjydsk Hjemstavn 1940)

 

Stensballe 1956

Stensballe 1956I Stensballe Lokalhistoriske Arkiv trækker vi linierne tilbage til den tid, hvor Bygadens grus knasede under Persillekræmmernes hestevogne, hvor bønderne gik på hoveriarbejde i Hovmarken og hvor Postvognen fra Horsens dagligt gjorde ophold på herregården Stensballegaard.

Eller til den tid hvor området "Stensballe Have" på Bygaden hed Østergaards Frøavl og var en stor arbejdsplads i Stensballe.


Det - og meget mere - kan du læse om på disse sider.

God fornøjelse !
 

 

ÅBNINGSTIDER

Se nærmere om arkivets åbningstider her

BLIV MEDLEM

læs mere her

ARKIBAS

Vi har nu fået etableret en registreringsgruppe til at registrere vore arkivalier – dokumenter og billeder - i det IT- baserede registrerings-system ARKIBAS.

  ”Arkibas’erne”, som vi kalder dem - se her hvem det er - , har været på kursus hos arkivleder Karina Christensen fra Lokalarkivet i Gedved, og efter nogle startvanskeligheder, er de nu i fuld gang med det store registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet har også givet anledning til oprydning og omorganisering af selve arkivet
SE, HVAD DER FORELØBIG ER REGISTRERET PÅ DEN LANDSOMFATTENDE ARKIV- HJEMMESIDE

ARKIV.DK
Lav din egen hjemmeside med mono.net