GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling onsdag den 4. marts kl. 19.00 i Nørrevangs café. Dagsorden er udsendt til medlemmerne.
 
Efter generalforsamlingen vil geologerne Anne-Lise og Holger Lykke-Andersen fortælle om de geologiske forhold omkring Horsens fjord.
 
 
Ifølge traditionel opfattelse menes fjordens terrænlavning at være opstået i istiden, nemlig som en tunneldal, hvilket vil sige, at dalen er udskåret af smeltevand, som har strømmet under indlandsisen i forbindelse med isens afsmeltning.
Det har nu vist sig, at istidsdelen af fjorddalens historie kun er en lillebitte del af hele historien. Faktisk tyder tilgængelige data - bl.a. fra olie-eftersøgningen i området vest for Horsens - på, at historien, som efter dansk målestok er ganske dramatisk, kan spores omkring 300 millioner år tilbage i tiden.
Der venter os et spændende foredrag, der lokalhistorisk set går ikke så lidt længere tilbage i historien, end vi plejer.
 
Der kan købes kaffe og brød (kr. 30,-).
Af hensyn til bestilling mv. beder vi om tilmelding(”først til mølle”) senest søndag d. 1. marts enten til Jørgen Hansen, tlf. 7562 8468, e-mail: jytjorn@stofanet.dk  - eller Torben Riis, tlf. 7565 7204,
e-mail: torben.riis@stofanet.dk


REFERAT AF GENERALFORSAMLING
STENSBALLE  

Stensballe er beliggende 6 km øst for Horsens, og den gamle landsby er efterhånden blevet et stort boligkvarter - smukt beliggende ved Horsens Fjord.

Stensballerne er ikke alene blevet roste for deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle dage forhen haft det Lov paa sig, at de var rare og skikkelige folk at have til naboer, for ikke blot har de sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at lide af Tørst, saalænge han var paa Stensballe jord...."

(M.P.Clemmensen, Østjydsk Hjemstavn 1940)

 

Stensballe 1956

Stensballe 1956I Stensballe Lokalhistoriske Arkiv trækker vi linierne tilbage til den tid, hvor Bygadens grus knasede under Persillekræmmernes hestevogne, hvor bønderne gik på hoveriarbejde i Hovmarken og hvor Postvognen fra Horsens dagligt gjorde ophold på herregården Stensballegaard.

Eller til den tid hvor området "Stensballe Have" på Bygaden hed Østergaards Frøavl og var en stor arbejdsplads i Stensballe.


Det - og meget mere - kan du læse om på disse sider.

God fornøjelse !
 

 

ÅBNINGSTIDER

Se nærmere om arkivets åbningstider her

BLIV MEDLEM

læs mere her

ARKIBAS

Vi har nu fået etableret en registreringsgruppe til at registrere vore arkivalier – dokumenter og billeder - i det IT- baserede registrerings-system ARKIBAS.

  ”Arkibas’erne”, som vi kalder dem - se her hvem det er - , har været på kursus hos arkivleder Karina Christensen fra Lokalarkivet i Gedved, og efter nogle startvanskeligheder, er de nu i fuld gang med det store registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet har også givet anledning til oprydning og omorganisering af selve arkivet
SE, HVAD DER FORELØBIG ER REGISTRERET

KLIK HER
Lav din egen hjemmeside med mono.net