SYDBANKFONDEN

Umiddelbart før jul 2016 fik Lokalarkivet tildelt kr. 5.000 til indkøb af en ny PC. - En dejlig julegave.

PC'en er købt, og det er hensigten, at den bl.a. skal bruges dels til udarbejdelse af skriftligt materiale i arkivets udadvendte virksomhed dels til opbevaring af billedmateriale og andre arkivalier.

Endvidere skal den anvendes til fremvisning af billeder, f.eks. i forbindelse med arkivets velbesøgte foredragsaftener.

Vi sender en stor tak til SYDBANKFONDEN

GENERAL-FORSAMLING 2017

Onsdag den 1. marts 2017  afholdtes lokalarkivets ordinære generalforsamling. Som sædvanlig foregik det i Nørrevangs café, og som sædvanligt var der fuldt hus. Formanden, Jens Pii Johannessen, bød velkommen og beklagede i samme åndedrag, at han havde modtaget afbud fra kulturminister Mette Bock, som han havde inviteret som arkivets helt særlige gæst.

I sin beretning gennemgik formanden en række af de aktiviteter, der har været i arkivet i 2016. Der har bl.a. været foredrag om teglværkernes historie med særlig vægt på de teglværker, der har været i lokalområdet. Desuden har Annette Hoff holdt foredrag om kaffens historie med baggrund sin forskning og sin bog om emnet.

Der har været en række henvendelser, men derom kan der læses i referatet nedenfor.

Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen, Else Krag og Jens Troense. Bestyrelsen konstituerede sig på et senere møde, og dens sammensætning kan ses her på hjemmesiden under ”Lokalarkivet”.

Det fuldstændige referat af generalforsamlingen kan læses nedenfor.

Arkivets tidligere formand, Jørgen Hansen, har i vinterens løb studeret et omfattende materiale om Endelaves og Vorsøs tilknytning til Stensballegaard i hhv. 100 og 200 år. På grundlag heraf holdt han efter generalforsamlingen et interessant og gennembearbejdet foredrag. Poul Erik Schreiber havde udarbejdet en billedserie, der ledsagede foredraget på ”storskærm”. Seriens mange billeder, årstal og landkort understøttede på glimrende vis foredraget

Referatet af generalforsamlingen i 2017 kan læses nedenfor (klik)

REFERAT AF GENERALFORSAMLING ÅRSREGNSKAB 2016
STENSBALLE  

Stensballe er beliggende 6 km øst for Horsens, og den gamle landsby er efterhånden blevet et stort boligkvarter - smukt beliggende ved Horsens Fjord.

Stensballerne er ikke alene blevet roste for deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle dage forhen haft det Lov paa sig, at de var rare og skikkelige folk at have til naboer, for ikke blot har de sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at lide af Tørst, saalænge han var paa Stensballe jord...."

(M.P.Clemmensen, Østjydsk Hjemstavn 1940)

 

Stensballe 1956

Stensballe 1956I Stensballe Lokalhistoriske Arkiv trækker vi linierne tilbage til den tid, hvor Bygadens grus knasede under Persillekræmmernes hestevogne, hvor bønderne gik på hoveriarbejde i Hovmarken og hvor Postvognen fra Horsens dagligt gjorde ophold på herregården Stensballegaard.

Eller til den tid hvor området "Stensballe Have" på Bygaden hed Østergaards Frøavl og var en stor arbejdsplads i Stensballe.


Det - og meget mere - kan du læse om på disse sider.

God fornøjelse !
 

 

ÅBNINGSTIDER

Se nærmere om arkivets åbningstider her

BLIV MEDLEM

læs mere her

ARKIBAS

Vi har nu fået etableret en registreringsgruppe til at registrere vore arkivalier – dokumenter og billeder - i det IT- baserede registrerings-system ARKIBAS.

  ”Arkibas’erne”, som vi kalder dem - se her hvem det er - , har været på kursus hos arkivleder Karina Christensen fra Lokalarkivet i Gedved, og efter nogle startvanskeligheder, er de nu i fuld gang med det store registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet har også givet anledning til oprydning og omorganisering af selve arkivet
SE, HVAD DER FORELØBIG ER REGISTRERET PÅ DEN LANDSOMFATTENDE ARKIV- HJEMMESIDE

ARKIV.DK
Lav din egen hjemmeside med mono.net