GENERAL-FORSAMLING

Der blev afholdt generalforsamling
onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00


Referatet kan ses her


GENFORENINGS-STENEN

Genforeningsstenen har fået ny placering.

Læs om det og om "genindvielsen"
her

I UFRED TABT
VED TROSKAB VUNDEN
VED MODERSMÅLET
MED OS FORBUNDEN
GENFORENINGEN
1920


SPONSORER

H.C. SVENDSEN TRANSPORT, Stensballe, gav os i 2018 kr. 2.500, som først og fremmest blev anvendt til trykning af PERSILLEKRÆMMEREN. 

H.C. Svendsen, som er opvokset i og bor i Stensballe, har i 2019 ønsket at donere et tilsvarende beløb.

Vi er meget glade både for støtten og for interessen.


VELUX FONDEN
Fra VELUX FONDEN har vi efter ansøgning fået tildelt kr. 12.200. Beløbet skal bruges til en stationær P.C. og en A-3 scanner. Begge dele har længe været savnet af Registreringsgruppen. Vi takker for beløbet.

VÆR OG NEBEL SOGNES FÆLLESLEGAT
Vi har i mange år fået tildelt et årligt beløb varierende fra kr. 1.500 til kr. 2.500. Legatet er nu blevet nedlagt og formuen er fordelt i.h.t vedtægterne.

I den anledning har vi modtaget et formidabelt beløb på kr. 47.000.

Vi takker for det løbende beløb gennem årene og ikke mindst for slut-tildelingen.
STENSBALLE  

Stensballe er beliggende 6 km øst for Horsens, og den gamle landsby er efterhånden blevet et stort boligkvarter - smukt beliggende ved Horsens Fjord.

Stensballerne er ikke alene blevet roste for deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle dage forhen haft det Lov paa sig, at de var rare og skikkelige folk at have til naboer, for ikke blot har de sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at lide af Tørst, saalænge han var paa Stensballe jord...."

(M.P.Clemmensen, Østjydsk Hjemstavn 1940)

 


Stensballe 1956

Stensballe 1956

I Stensballe Lokalhistoriske Arkiv trækker vi linierne tilbage til den tid, hvor Bygadens grus knasede under Persillekræmmernes hestevogne, hvor bønderne gik på hoveriarbejde i Hovmarken og hvor Postvognen fra Horsens dagligt gjorde ophold på herregården Stensballegaard.

Eller til den tid hvor området "Stensballe Have" på Bygaden hed Østergaards Frøavl og var en stor arbejdsplads i Stensballe.

Det - og meget mere - kan du læse om på disse sider.

God fornøjelse !
 

 

ÅBNINGSTIDER

Se nærmere om arkivets åbningstider her

BLIV MEDLEM
Se mere om medlemsskab her

ARKIBAS

Vi har nu fået etableret en registreringsgruppe til at registrere vore arkivalier – dokumenter og billeder - i det IT- baserede registrerings-system ARKIBAS.

  ”Arkibas’erne”, som vi kalder dem - se her hvem det er - , har været på kursus hos arkivleder Karina Christensen fra Lokalarkivet i Gedved, og efter nogle startvanskeligheder, er de nu i fuld gang med det store registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet har også givet anledning til oprydning og omorganisering af selve arkivet
SE, HVAD DER FORELØBIG ER REGISTRERET PÅ DEN LANDSOMFATTENDE ARKIV- HJEMMESIDE

ARKIV.DKUDSTILLINGS-MONTRER
På Nørrevang, udenfor Cafeén og på nederste etage er der opstillet montrer, hvor der vil være skiftende udstillinger af arkivmateriale. 

På opslagstavlen er der en QR-kode, der giver direkte adgang til hjemmesiden.
UDSTILLINGSMONTREStensballe
Lav din egen hjemmeside med mono.net