I UFRED TABT
VED TROSKAB VUNDEN
VED MODERSMÅLET
MED OS FORBUNDEN
GENFORENINGEN
1920

 

GENFORENINGSSTENEN I STENSBALLE

Vi har i lang tid ikke kunnet holde møder eller andre aktiviteter i arkivet på grund af COVID-19.
Men der er alligevel blevet arbejdet i ”kulissen” med ovenstående projekt.
Hermed en kort beskrivelse af projektet:
 
I forbindelse med genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev ovenstående sten rejst i Stensballe. Stenen blev fundet på en mark, og først placeret og indviet den 3. oktober 1920 ved den gamle smedje, som var bygget om til museum på Hovedgaden (Bygaden). I 1940 blev museet nedrevet, og stenen flyttet til Stensballeskolen på Fortevej 3.
 
Skolen rejste på et tidspunkt et rækværk, for at børnene ikke skulle løbe ud på gaden. Det synes vi i Arkivet var uheldigt for stenens placering, som nu pludselig var gemt væk bag ved et hegn, så vi rettede derfor henvendelse til skolens ledelse for at høre, om de ville have noget imod, at vi flyttede stenen. Det passede skolens ledelse udmærket, da skolens udendørs arealer skulle renoveres. Vi gik derefter i gang med at finde en ny placering. Genforeningsstenene i Danmark blev fredet i efteråret 2019, så vi skulle søge om dispensation hos Slots- og Kulturstyrelsen for at få lov til at flytte den. Der skulle bl.a. også søges om fuldmagt hos Horsens Kommune, som var ejer af stenen. Horsens Kommune har ikke taget aktiv del i flytningen, hverken manuelt eller pengemæssig. Vi har derfor søgt og fået et beløb fra BHJ fonden i Sønderjylland til renovering og flytning.
 
Placeringen som den optimale, hvor den vil blive set af flest personer, bliver midt i hækken foran parkeringspladsen ved Fakta og ud mod Bygaden. Fuldmagt er også indhentet hos ejeren af grunden.
Stenen er afhentet af Tyrsted Stenhuggeri, hvor den er blevet rengjort efter gældende regler med nænsom hånd, og bogstaverne er opmalet med sort speciallak.
 

Stenen blev genindviet officielt lørdag den 3. oktober 2020 kl. 15:00, nøjagtig 100 år efter den første indvielse.
 
 


 

Lav din egen hjemmeside med mono.net