GENFORENINGSSTENEN I STENSBALLE

Vi har i lang tid ikke kunnet holde møder eller andre aktiviteter i arkivet på grund af COVID-19.
Men der er alligevel blevet arbejder i ”kulissen” med ovenstående projekt.
Hermed en kort beskrivelse af projektet:
 
I forbindelse med genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev ovenstående sten rejst i Stensballe. Stenen blev fundet på en mark, og først placeret og indviet den 3. oktober 1920 ved den gamle smedje, som var bygget om til museum på Hovedgaden (Bygaden). I 1940 blev museet nedrevet, og stenen flyttet til Stensballeskolen på Fortevej 3.
 
Skolen rejste på et tidspunkt et rækværk, for at børnene ikke skulle løbe ud på gaden. Det synes vi i Arkivet var uheldigt for stenens placering, som nu pludselig var gemt væk bag ved et hegn, så vi rettede derfor henvendelse til skolens ledelse for at høre, om de ville have noget imod, at vi flyttede stenen. Det passede skolens ledelse udmærket, da skolens udendørs arealer skulle renoveres. Vi gik derefter i gang med at finde en ny placering. Genforeningsstenene i Danmark blev fredet i efteråret 2019, så vi skulle søge om dispensation hos Slots- og Kulturstyrelsen for at få lov til at flytte den. Der skulle bl.a. også søges om fuldmagt hos Horsens Kommune, som var ejer af stenen. Horsens Kommune har ikke taget aktiv del i flytningen, hverken manuelt eller pengemæssig. Vi har derfor søgt og fået et beløb fra en genforeningsfond i Sønderjylland til renovering og flytning.
 
Placeringen som den optimale, hvor den vil blive set af flest personer, bliver midt i hækken foran parkeringspladsen ved Fakta og ud mod Bygaden. Fuldmagt er også indhentet hos ejeren af grunden.
Stenen er afhentet af Tyrsted Stenhuggeri, hvor den er blevet rengjort efter gældende regler med nænsom hånd, og bogstaverne er opmalet med sort speciallak.
 
Vi har besluttet sammen med stenhuggeren, at han fastgør en sokkelsten under Genforeningsstenen, så den står urokkelig fast, således at den ikke skal faststøbes. Stenhuggeren kommer med stenen i sin lastvogn med kran, trækker buskene op på arealet hvor stenen skal placeres, og vi kører dem selv til genbrugspladsen sammen med jord fra fastgørelseshullet. Stenhuggeren sætter stenen på plads i god tid, så eventuel sætning i undergrunden kan rettes op. Vi har bedt Den Lille Anlægsgartner i Stensballe om at lægge farvede Chausee’sten i en bue rundt om stenen. -  Stenen vil være afdækket indtil indvielsen.
 
Stenen bliver indvies officielt lørdag den 3. oktober 2020 kl. 15:00, nøjagtig 100 år efter den første indvielse.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for
Stensballe Lokalhistoriske Arkiv
 

Lav din egen hjemmeside med mono.net