ÅRGANG 2002

Nr. 1 Guldbrakteaten Nr. 2 Klage til skolekom. Nr. 3 A.J. Gejlager

ÅRGANG 2004

Nr. 13 Brugsen i Stensballe Nr. 14 Museet i Stensballe Nr. 15 Griffenfeldsparken Nr. 16 Rasmus Østergaard Nr. 17 Gamle traktørsteder Nr. 18 Skudsmaalsbog Nr. 19 Frøavlskonsulent Nr. 20 Stensballegaard Nr. 21 Gejlagers romaner
ÅRGANG 2006
Nr. 31 Sommerhus Nr. 32 Mælkekusk Nr. 33 Vejnavne Nr. 34 Skallegravning Nr. 35 Stensballe Mølle Nr. 36 Romanen Griff.feld Nr. 37 Nørrevang 1966- Nr. 38 En udvandrerhistorie Nr. 39 Peder Sandahl Skov Nr. 40 Barndommens jul
ÅRGANG 2008
Nr. 51 Den gamle smedje Nr. 52 Henrik Jensen Nr. 53 Smedemestrene Nr. 54 Bryllup i 1800-tallet Nr. 55 Grethe Schmidt Nr. 56 Vær Sø Nr. 57 Stensballe Fryseri Nr. 58 Blandet landhandel Nr. 59 Brugsuddeler
ÅRGANG 2010
Nr. 69 Med postvognen Nr. 70 Handelslærling Nr. 71 Hessellund Nr. 72 Minder fra min barndom Nr. 73 Værholm - den forsvundne herregård Nr. 74 Væhrholm Stampemølle Nr. 75 Gl. Stensballe-patenter Nr. 76 Stensballe under besættelsen Nr. 77. Dreng i Stensballe 1945 - 1956
ÅRGANG 2012
Nr. 86. Rasmus Østergaard Nr. 87 Indtryk fra Amerika Nr. 88 Hvad farfar fortalte (II) Nr. 89 Landboliv i Bjergene Nr. 90 Griffenfelds hvilested Nr. 91. Jerrik fra Blirup
ÅRGANG 2014
Nr. 99 Telefoncentral Nr. 100 Krigen 1848 - 50 Nr. 101 Provst J. Schmidt Nr. 103 Serridslevgaard Nr. 104 Stensballe Kloster
ÅRGANG 2016
Nr. 107 Feriedreng på Stensballegaard Nr. 108 Traktorfører på Stensballegaard Nr. 109 Serridslev forsamlingshus
ÅRGANG 2018
Nr. 114 Ahlefeldterne på Stensballegaard Nr. 115 Haldrup Station Nr. 116 Et Faktotum Nr. 117 Den sindssyge baron Nr. 118 Baron Erich Kragh (I) Nr. 119 Baron Erich Kragh II
ÅRGANG 2020
Nr. 124 Æblemanden i Stensballe Nr. 125 Stensballegaard Birketing I Nr. 126 Stensballegaard Birketing II Nr. 127 Genforeningsstenene i Vær og Nebel sogne
Overskrift
ÅRGANG 2022
Nr. 134 Fjordkroen - En restaurant på Hosodde Nr. 135 Postkort fra Stensballe 3 Nr. 136 Husodde Nr. 137 Postkort fra Stensballe 4. Nr. 138 Barndommen ved "Stranskoven" Nr. 139 Huse ved Elbæk Strand skal gøres lovlige
PERSILLEKRÆMMERE 

PERSILLEKRÆMMEREN

I det 18. århundredes slutning begyndte der at opstå haver omkring præstegårde, skoler og adskillige bøndergårde.

Et af de steder, hvor havebruget på et forholdsvis tidligt tidspunkt har været særligt udviklet er Væhr sogn, som i sin tid nød ry som "det jydske Amagerland", hvis produkter afhændedes viden om af "de Væhr sogns grønthandlere" eller "persillekræmmere" 

Persillekræmmerne kom vidt omkring til de store markeder med deres vogne tæt pakkede med alle slags køkkenurter.

Skanderborg, Horsens, Vejle og Aarhus var naturlige mål for deres handel. Men endog så langt væk som Holstebro kunne man støde på persillekræmmerne fra Vær sogn. 

Siden 2002 har Stensballe Lokalhistoriske Arkiv regelmæssigt udsendt en lille folder til medlemmerne med små artikler om lokalhistoriske emner.

Det har været naturligt at navngive folderen "Persillekræmmeren" - også den kommer vidt omkring. Vi har ca. 200 medlemmer (husstande), hvoraf adskillige er bosat uden for Stensballe.

Vi har været udsat for, at der var mennesker der udtalte, "hvorfor skal man være medlem af Arkivet for at læse Persillekræmmerne, når man bare kan gå ind på hjemmesiden og læse dem". Det har fået os til at ændre på det, så man kun kan læse overskrifterne på Persillekræmmerne.
Hvis man ønsker at læse Arkivets Persillekræmmere, må man melde sig ind som medlem eller møde op på Arkivets åbningstid eller aftale en tid enten med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.

Som medlem af Arkivet får man de sidst nye Persille-kræmmere i sin postkasse.

Torvedag i Horsens

Den gamle træbro over sundet

Griffenfeldt

 

ÅRGANG 2003

Nr. 4 Engblommer Nr. 5 Stensballe maskiner Nr. 6 En spillemands ... Nr. 7 Sundbroen Nr. 8 Peder Griffenfeld Nr. 9 Odderbanen Nr. 10 Lærer - førstelærer Nr. 11 Krigen 1864 Nr. 12 Østergaards Frøavl Nr. 12 Østergaards Frøavl
AARGANG 2005
Nr. 22 Høravl Nr. 23 Vær Kirke Nr. 24 Brandfoged Nr. 25 Soc.dem. Forening Nr. 26 Tiendegilder Nr. 27 Helga Juel Pedersen Nr. 28 Forsamlingshus Nr. 29 Amballegaard Nr. 30 Blirup Vandmølle
ÅRGANG 2007
Nr. 41 Stensballesund Nr. 42 Laboremus Nr. 43 Stensballehus Nr. 44 Husjomfru Nr. 45 Mit barndomshjem Nr. 46 Sølvmedalje Nr. 47 For Dorrets skyld Nr. 48 Skæbner.. sølvkrus Nr. 49 Lærer i Stensballe Nr. 50 Stensballeskolen
ÅRGANG 2009
Nr. 60 Arthur Post Nr. 61 Mulen, Pesthullet .. Nr. 62 Persille. hjemstavn Nr. 63 Stensballe Revy Nr. 64 Den nedbrudte kirke Nr. 65 Folk på Enggården Nr. 66 Udflugtsmål 1850 - Nr. 67 Grøn sæbe ....... Nr. 68 Bageren i Stensballe
ÅRGANG 2011
Nr. 78 Tiggeri 1750 - 1820 Nr. 79 Drengeår ved Sundet 1946 - 1952 (I) Nr. 80 Skovfoged Th Hansen Nr. 81 Stensballe Strandvej Nr. 82 Drengeår ved Sundet 1946 -1952 (II) Nr. 83. Vær Kirkes døbefont Nr. 84 Hvad farfar fortalte (I) Nr. 85 Arenfeldterne
ÅRGANG 2013
Nr. 92 Branden på Ø. Frøavl Nr. 93 Et miniportræt 1832 Nr. 94 Peder Jørgensen Nr. 95 Jysk Godsejeroprør Nr. 96 Landboreformerne Nr. 97 Hjemmet i Meldrup Nr. 98 Gravhøje i Vær
ÅRGANG 2015
Nr. 102 Købm. i Stensballe Nr. 105 Den gl. præstegård Nr. 106 Statsbankerotten af 1813
ÅRGANG 2017
Nr. 110 En gartnerfamilie på Stensballegaard Nr. 111 Haldrup forsamlingshus Nr. 112 Postbesørgelse i gamle dage Nr. 113 Serridslev Kirke
ÅRGANG 2019
Nr. 120 En Stensballe Krønike I Nr. 121 En Stensballe Krønike II Nr. 122 Stensballegaards erhvervelse af Endelave Nr. 123 Stensballegaards afhændelse af Endelave
ÅRGANG 2021
Nr. 128 Heksemordet i Brigsted Nr. 129 En lille historie om Mathias Ovesen Nr. 130 Jeg kendte alle i Stensballe Nr. 131 Postkort fra Stensballe 1. Nr. 132 En turistbrochure fra 1899 Nr. 133 Postkort fra Stensballe 2.
ÅRGANG 2023
Nr. 140 Fiskerne er væk - men livet er stadig værd at leve Nr. 141 Da Stensballe kom på landkortet
Lav din egen hjemmeside med mono.net