Hvert år inden udgangen af første kvartal afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen følger foreningens vedtægter.Umiddelbart efter at selve generalforsamlingen er der som regel et indlæg eller to. Det kan feks. være eksempler på foreningens arbejde i det forløbne år.

Der har bl.a. været indlæg om slægtsforskning, om tegneren Hakon Bang, om geologien omkring Horsens Fjord. Endvidere har der været foredrag om geologien ved Horsens Fjord, om Vær Kirke og om Stensballe Skov.

Der har  været vist film fx. om landbrugslivet i midten af forrige århundrede og filmen om Vær Kirke "Se min smukke kirke".

Efter generalforsamlingen i 2017 fortalte Jørgen Hansen om Endelaves og Vorsøs historie.

Ved  generalforsamlingen i marts 2018 fortalte tre af lokalarkivets medlemmer om de bøger med lokalhistorisk indhold, som de havde udgivet i 2017. 


 Som det ses har indlæggene været af et meget varieret indhold, og både de og det fælles kaffebord har været medvirkende til, at Stensballe Lokalhistoriske Arkiv samler flere medlemmer til generalforsamlingen end mange andre foreninger kan gøre. Der er som regel fuldt hus, hvilket vil sige 100 - 110 personer.


 

Referat af generalforsamling 2021
 

Referat af generalforsamling i Stensballe Lokalhistoriske Arkiv den 30. marts 2022.

 

Formanden Jens Pii Johannessen indledte med at byde hjertelig velkommen, og fortsatte: Vi skal som sædvanlig igennem et større program. Først skal vi have afviklet generalforsamlingen, efterfulgt af en pause med kaffe/te og kage.  Der opkræves 30 kr. pr. deltager som betaling Derefter vil foredragsholder Kristian Zouaoui fortsætte med at fortælle om Krigens Spor – tildragelser fra 2. verdenskrig i Horsensområdet. Formanden meddelte, at Per Kjærulff havde medbragt nogle fotografier, som ligger på et bord ved indgangen i salen, og hvor vi mangler informationer om disse. Hvis der var tilstedeværende, som kunne hjælpe med oplysninger, ville det være meget velkomment. Vi startede som vi plejer med en sang. 
 
1. Valg af dirigent
Formanden fortsatte derefter: "Er der nogen forslag fra forsamlingen til en dirigent ?" - Da dette ikke er tilfældet, foreslår bestyrelsen Søren Pedersen" Efter applaus gav formanden ordet til Søren. Søren takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet iht. vore vedtægter. Søren gennemgik derefter dagsordenen, og gav derefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år:

Formanden Jens Pii Johannessen aflagde bestyrelsens beretning med følgende:

Vi har i 2021 udsendt seks Persillekræmmere: ”Heksemordet i Brigsted”, ”En lille historie om Mathias Ovesen”, ”Jeg kendte alle i Stensballe”, ”Postkort fra Stensballe 1”, ”En turistbrochure fra 1899 beretter bl.a. om Stensballe” og”Postkort fra Stensballe 2”.
Vi har indtil dato udsendt 133 Persillekræmmere. De kan alle ses i vores arkiv på mandage mellem kl. 10 og 12, eller på et andet tidspunkt efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har valgt at fjerne Persillekræmmerne i sin fulde størrelse fra hjemmesiden, fordi det har bremset medlemstilgangen. Der er nogen som mener, at det ikke er nødvendigt at melde sig ind i Arkivet, når man kan læse alle Persillekræmmerne gratis på hjemmesiden. Derfor har vi fjernet persillekræmmerne fra hjemmesiden, men beholdt overskrifterne. Hvis der er medlemmer, som mangler en eller flere tidligere udgivne Persillekræmmere, skal de være velkomne til at få dem udleveret i Arkivets åbningstidspunkt mandag mellem kl. 10 og 12, eller efter aftale med et bestyrelsesmedlem.
Året 2021 blev ligesom året 2020 et anderledes år for os alle end sædvanlig, på grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19 epidemien, hvor der fra regeringens side blev afstukket retningslinjer for, hvor mange mennesker der måtte samles i et lokale.
Men vi gennemførte dog en generalforsamling, iht. Arkivets love, noget forsinket på grund af Corona situationen, onsdag den 27. oktober, kl. 19:00 i Cafeén på Nørrevang.
 
Vi har haft mange henvendelser i 2021 – her vil blive oplæst de væsentligste:
Vi har fået en henvendelse om Stensballe Kro. Vi har fået oplysninger om, hvem der havde kroen i 1960’erne og også fået nogle billeder.
TV2 Østjylland har efterspurgt en god historie fra gamle dage fra lokalområdet. Vi har sendt en Persillekræmmer til dem: ”Heksemordet i Brigsted”. De har åbenbart kunne bruge det, for de besøgte efterfølgende vores tidligere formand Jørgen Hansen, som har skrevet Persillekræmmeren. Torsdag den 22. juli om morgenen, bliver vores indslag om heksemordet ved Brigsted udsendt som podcast. Man kan efterfølgende høre det på:  www.tv2ostjylland.dk/podcast-fodspor. Der blev også vist en TV optagelse, hvor Jørgen Hansen optrådte, så nu har vi fået en TV-stjerne i blandt os. Og så fik vi lidt PR.
Vi har fået en henvendelse fra Endelave Museum om “Den forviste Børge Krag fra Stensballegaard”. Vi har sendt dem Persillekræmmeren om ” Den sindssyge Baron”.
Vi har fået en henvendelse fra en elev fra Stensballe Skole. Hun havde en opgave om Stensballehus. Vi har sendt hende lidt materiale, som hun har takket for.
Vi har nu overspillet alle vores VHS-bånd til DVDére, og de er registreret i Arkibas

SLA i Vejle (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) har bedt os være med i en spørgeskema undersøgelse vedrørende dokumentation af Corona epidemien i Danmark – Vi har svaret på spørgsmålene.

Vi har modtaget en henvendelse vedr. billeder, som omhandler forskellige slags markarbejder fra Østergaards Frøavl. Henvendelsen er fra en historiestuderende, som ville skrive om arbejdshestenes forsvinden fra det danske landbrug. Vi har sendt det ønskede billede, og har efterfølgende modtaget det skriftlige materiale med titlen: “DA HESTENE FORSVANDT”. Det er nu indgå i arkivet.
Vi har overspillet tre VHS-bånd til DVD fra Haldrup Landsby Arkiv – og efterfølgende modtaget en DVD med billeder fra Haldrup Landsby Arkiv.
Vi har lånt Hans Poul Petersen en DVD – ”En samtale med Peter Jensen”, som fortæller om Jespersvej og Skippersvej – ved samme lejlighed fik vi lov til at tage billeder af det skilt, han har hængende over sin garage – på skiltet står: ”STRANDSKOVEN” – skiltet stod henne ved tog stoppestedet-trinbrættet ved Strandskoven (det er kun et kopi, det oprindelige var i meget dårlig stand). Hans Poul Petersen har afleveret den lånte DVD Han takkede mange gange, og han er fuld af beundring over det arbejde, Stensballe Lokalhistoriske Arkiv har gjort. Han lovede at kikke i sine gemmer, om der var noget, vi kunne bruge.
Der er opsat en informationstavle ved genforeningsstenen i hækken ved Fakta.
Tidligere har der være en forespørgsel på gamle billeder af Jespersvej 11. Vi havde kun et billede, men siden er vi kommet i besiddelse af 4 mere. Disse er sendt til vedkommende, som har takket mange gange.
Vi har modtaget et luftfoto af en gård på Tremhøjvej mellem Blirup og Tvingstrup. Billedet er registreret i arkivet.
Vi har fra Finn Andsager fået lov til at scanne nogle billeder fra Anne og Carl Andsagers guldbryllup den 7. august 1977. Der er mange kendte personer fra Stensballe på billederne, hvor mange af dem er døde.
Vi har været på besøg i tre 6. Klasser på Stensballe Skole den 8. september. Vi havde udarbejdet et materiale (Power Point) hvor 3 mand fra arkivet på skift fortalte om “En rundtur i Stensballe”. Selvom vi var meget presset på tiden, gik det udmærket. Vi fik da ros.
Vi har modtaget meget spændende materiale fra Haldrup Landsby Arkiv, som er blevet udskrevet, registreret og arkiveret.
Vi har fået nogle digitale billeder vedrørende Royal besøg i Stensballe.

Vi har også modtaget billeder af vægmalerier i de gamle bygninger fra Østergaards Frøavl. Billederne er malet af Metha Therkelsen Bruun. Billederne forestiller forår og efterår i Stensballe Bjerge. 
Vi har fået fat i en udskrift fra Landvæsensprotokollen dateret den 7. December 1917 vedr. etablering af en sluse i landevejsbroen over Stensballe Sund.
Vi har fået en DVD fra Kurt Hermann, hvor der bl.a. er et klip, hvor man kører fra Bygaden ad Husoddevej ned til Husodde/Campingplads.
Vi har leveret to billeder til en bog Byarkivet har skrevet om ”Horsens i årtier 80érne” Arkivet har efterfølgende modtaget et eksemplar af bogen.
På sidste generalforsamlingen fremlagde vi 16 billeder, som vi gerne ville have hjælp til.  Vi har fået oplysninger på 2 måske 3 – lidt har også ret.
Vi har i længere tid søgt oplysninger om, hvor i Stensballe der har været opbevaret våben fra nedkastninger under besættelsen. Vores foredragsholder Kristian Zouaoui (Su-a-vi)har talt med Jens Germann Nielsen, som kunne oplyse, at våben fra nedkastninger blev opbevaret bl.a. i den gamle Skovfogedbolig under skovfoged Hansen. I en af Skovfoged Hansens dagbøger står der: “den 25. Juli 1956 kl. ca. 8 udbrød der brand i vores stald og lade, medens der lød bragen som patronsalver”. Det kunne tyde på, at der var nogle efterladenskaber fra de opbevarede våben og ammunition fra krigen.
Vi deltog på Nørrevangs Julemarked med en stand, hvor vi havde en del snak med folk, der kom forbi. Vi talte bl.a. med en person, som havde noget, hun gerne ville aflevere. Efter at have besøgt hende har vi fået udlevere materialet om Christine Amalie Bossen. Det er ikke noget, der hører til i vores arkiv, men derimod arkivet i Tønder. Vi har kontaktet Tønder, og de ville meget gerne have det, da de har noget i forvejen. Vi sendte det til dem. Derudover var der 6, der købte en af vores bøger, vi fik 1 nyt medlem og 3 betalte kontingent. Vi fik også identificeret 4 billeder, som vi har manglet oplysninger om.
Der har været en henvendelse via arkiv.dk vedrørende Gerda Olesen. Vi har sendt kopi af vores præst Gudmund Rask Pedersens samtale med Gerda, som blev bragt i Kirkebladet. Efterfølgende har vedkommende sendt et billede af sine bedsteforældres hus i Stensballe, han vil gerne vide, hvor det lå. Vi har fundet ud af, at det var Spægbogade 2, som brændte den 18. februar 1978. Vi har sendt en artikel om branden, som har været bragt i Horsens Avis. Vi har efterfølgende modtaget billeder af bedsteforældrene og børn fra dem, der boede på Spægbogade 2.
Vi har fået en forespørgslen vedrørende Herskabsstolen i Vær Kirke, hvor den er blevet af. Jørgen Hansen har kunnet svare følgende: "Den blev fjernet for at skabe plads til et orgel, og så var der for øvrigt ingen herskab på Stensballegaard dengang, hvor gården og kirken var ejet af Frijsenborg og styret derfra".

Arkæolog Allan Larsen fra Horsens Museum gennemførte 3 rundvisninger i Stensballe i 2021. Grunden til, at det blev til 3 rundvisninger skyldtes, at interessen var så stor, at man gentog turen 2 gange. Forud havde 3 medlemmer fra Arkivet gået en rundtur i Stensballe med Allan Larsen og fortalt ham, hvad vi vidste om det gamle Stensballe.
En mand ved navn Eddy Hansen gav den 1. august 2021 arkivets hjemmeside fem stjerner på Google og følgende beskrivelse: ”Masser af oplysninger om det gamle og nye Stensballe. Kan varmt anbefales til at søge oplysninger på.”
Vi har haft spørgsmålet om medlemmernes e-mail oppe i bestyrelsen og kom frem til, at det ikke vil blive aktuelt, da der ved hver udsendelse er vedlagt Persillekræmmere i formatet A5, og det kan ikke sendes med E-mail.
Vi ønskede alle i Stensballe en god jul i Facebook gruppen: ”Det sker i Stensballe” med et billede af købmand Rasmussen på Bygaden, som havde pyntet op til jul.- det var der flere der reagerede på – f.eks.”Der købte jeg slik som barn” og lignende.
Jeg vil gerne takke de flittige mennesker i Arkivets registeringsgruppe for deres interesse og virkelyst og også en tak til en altid aktiv bestyrelse.
Til slut vil jeg gerne nævne en personlighed i Stensballe, som forlod os i 2021: skoleinspektør Anders Vinther Jacobsen - Anders sov stille ind den 25. Januar 2021 her på Nørrevang. Anders var født i 1926, så han var 95 år gammel, da han døde. Vores arkivleder Per Kjærulff har skrevet følgende fine nekrolog:
Anders kom til Stensballe som en af tre lærere på Stensballe Skole i november 1950, og senere blev han førstelærer og siden skoleinspektør. I Efteråret 1988 gik han på pension, men Anders huskede stadigvæk elever, forældre og meget andet i lokalsamfundet. I mange år var Anders kirkebogsfører i Vær og Nebel sogne i samarbejde med præsten. Vær og Nebel sogne havde som det eneste sogn i Danmark 3 kirkebøger, hovedbogen, kontrabogen og Anders hoved, for han kunne huske det meste.
Anders var i ca. 15 år ligeledes kirkesanger, og i flere perioder var han formand for menighedsrådet. Anders var med i Stensballe Lokalhistoriske Arkivs første bestyrelse, han var bestyrelsesmedlem i 1997-1998 og næstformand i 1999-2000. Han har skrevet to Persillekræmmere: ”Lærer-førstelærer-skoleinspektør i Stensballe” og”Nørrevang 1966-2006”. Anders var med i byggekomiteen i forbindelse med opførslen af Nørrevang i1966, og han var siden medstifter af ”Nørrevangs Venner” og ”Nørrevangs Mandskor”, ligesom han har været med i ”Nørrevangs Centerråd”. Ja, Anders har været med i meget i Stensballe.
I efteråret 2020 blev Anders 94 år, og det begyndte at blive svært for ham at klare sig i eget hjem, og den 28. November 2020 flyttede han på Nørrevang, hvor han fik småto måneders pleje, før han stille sov ind. Ære være hans minde.
Tak for ordet.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til den fyldestgørende beretning, som blev godkendt med applaus.
 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Vor kasserer Else Krag havde fået regnskabet godkendt af vor revisor Poul Wagner Sørensen, og regnskabet blev vist med PC-projektor i stort format på væggen. Kassereren gennemgik resultatopgørelsen med årets resultat på 902 kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr. Egenkapitalen er pr. 31.12.2021 på 55.099 kr., og med årets overskud på 902 kr. er vore passiver i alt på 56.001 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.
 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent
Else Krag fremlagte budgetforslag for 2022 med årets resultat på 0 kr. Kontingentet var beregnet uændret: 100 kr. for husstande og 200 kr. for firmaer og foreninger.
Forslaget blev velvilligt modtaget, og godkendt med applaus. 
 
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
 
6. Valg
a) Bestyrelse: På valg var:
Jørgen Hansen (villig til genvalg), genvalgt med applaus.
Poul Erik Schreiber (villig til genvalg), genvalgt med applaus.
Birger Prahl (villig til genvalg), genvalgt med applaus
b) Suppleant: Jørn Christensen (villig til genvalg) enstemmigt valgt med applaus.
c) Revisor: Poul Wagner Sørensen (villig til genvalg) applaus igen.
d) Revisorsuppleant: På valg var Søren Kragelund, men denne ønskede at udtræde. Bestyrelsen foreslog Oddur Gislason, og denne blev valgt med applaus.
   
7. Eventuelt
En forespørgsel fra salen om, med hvilken begrundelse vi havde fjernet muligheden for at læse tidligere udsendte Persillekræmmere på vor hjemmeside. Formanden svarede, at vi havde mødt flere, som havde udtalt, at der var jo ingen grund var til at være medlem af arkivet, når man kunne læse Persillekræmmerne på nettet. Vi havde også talt med flere af de andre lokalarkiver, som heller ikke havde deres ”Persillekræmmere” offentligt tilgængeligt.   
Dette vil selvfølgelig ikke berøre nye Persillekræmmere, som stadig omdeles til vore medlemmer af bestyrelsen + hjælpere.  Ønsker man en eller flere tidligere Persillekræmmere, holder Arkivet åbent hver mandag kl. 10 – 12, hvor arkivlederen er til stede. Formanden eller en af bestyrelsen kan også kontaktes, og det eller de ønskede eksemplarer kan sendes pr. mail.  
Vi kan ikke ud fra vor beslutning vurdere, om vi får flere medlemmer af den grund.
 
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og sagde, at der nu ville blive serveret kaffe/ te og kage.
 
Foredraget af Kristian Zouaoui ved billeder på storskærm
Derefter startede Kristian Zouaoui med en personlig bemærkning, idet han sagde, at han nu havde tabt slaget om spisestuen til sin kone. Han havde tidligere haft forskellige krigseffekter stående her, men nu stod der porcelæn.
Derefter trak han paralleller mellem krigen i Ukraine og 2. verdenskrig og Hitler, som lod sine tropper rykkede ind i de enkelte lande, et efter et. Og at selv med nutiden må man ikke glemme fortiden, og de tildragelser, som førte til 2. verdenskrig og de personer, som har kæmper og evt. sat livet til, også for vor skyld.  
Krigens Spor med tildragelser fra 2. verdenskrig i Horsensområdet blev denne gang fulgt op af mange personskildringer, og som startede med en billedserie fra tyskernes indtog i Horsens. Mange af disse billeder var taget af Hack Kampman, dengang Horsens Jern- og Staalforretning på Sønderbrogade, og som havde lånt sit fotoalbum til Kristian. Billeder viser, at danskerne kunne gå frit rundt blandt de tyske soldater, se på deres kampvogne og hestekøretøjer, og man ser enkelte samtaler mellem Horsensianere og soldater, bl. a. på Søndergade ved Jørgensens Hotel. Der var billeder fra store dele af Horsens, og vi hørte fra salen bl.a. en kommentar, at ”der boede jeg dengang som barn”. Som Kristian sagde, så var tyskerne dengang på vej til Norge, og hovedfærdselsåren op gennem Jylland var A10 gennem Horsens. Senere var der billeder lige efter befrielsen med de engelske styrker, og et billede fra Søndergade med Horsensianske frihedskæmpere med der hvide armbind med Horsenslogoet på.  Disse billeder blev nu fulgt op af nedstyrtede engelske fly, bl.a. fra Samsø og deres besætninger og deres videre skæbner, bl.a. i tyske krigsfangelejre. Det vil føre for vidt at fortsætte med de mange spændende skildringer, men Kristian kan huske hver enkelt fly samt deres besætninger, samt disses videre skæbne. Igen var medbragt et utal af effekter: Denne gang nye, indsamlede effekter fra fly, bl.a. fra det tyske jagerfly, fundet i en mose i Nordjylland.
En skoledreng, som skulle skrive en stil sagde, han havde hørt, at ”der vistnok var styrtet et fly ned i mosen under krigen”. Flyet var styrtet ned med stor hastighed og forsvundet i mosen. Eftersøgningen blev startet og fundet med en metaldetektor, og var derefter blevet gravet op, bl.a. med pilotens papirer.
Kristian havde igen haft kontakt med utallige modstandsfolk og andre, som havde foræret ham forskellige effekter, som både var fra kampen på jorden, men også fra de utallige flystyrt, som var sket i omegnen af Horsens og andre steder.
De fremmødte takkede for det medrivende foredrag med kraftig applaus.
                
Aftenen sluttede med en sang, akkompagneret af Finn Andsager, og generalforsamlingen blev derefter afrundet af formanden efter en helt igennem vellykket aften. 
 
Stensballe, den 5. april 2022
 
Jens Pii Johannessen, formand 
          
Søren Pedersen, dirigent               

Poul Erik Schreiber, sekretær (referent)                                                                                                                                                

 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende på et bestyrelsesmøde: 

Formand Jens Pii Johannessen
Næstformand Ib Jul Hansen
Kasserer Else Krag
Sekretær Poul Erik Schreiber
Bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen
Bestyrelsesmedlem Birger Prahl
Bestyrelsessuppleant Jørn Christensen
 
Arkivleder: Per Kjærulff
 
Bestyrelsens adresser og telefonnumre kan ses på hjemmesiden: www.stensballe-arkiv.dk


Lav din egen hjemmeside med mono.net