Hvert år inden udgangen af første kvartal afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen følger foreningens vedtægter.Umiddelbart efter at selve generalforsamlingen er der som regel et indlæg eller to. Det kan feks. være eksempler på foreningens arbejde i det forløbne år.

Der har bl.a. været indlæg om slægtsforskning, om tegneren Hakon Bang, om geologien omkring Horsens Fjord. Endvidere har der været foredrag om geologien ved Horsens Fjord, om Vær Kirke og om Stensballe Skov.

Der har der været vist film fx. om landbrugslivet i midten af forrige århundrede og filmen om Vær Kirke "Se min smukke kirke".

Efter generalforsamlingen i 2017 fortalte Jørgen Hansen om Endelaves og Vorsøs historie.

Ved  generalforsamlingen i marts 2018 fortalte tre af lokalarkivets medlemmer om de bøger med lokalhistorisk indhold, som de havde udgivet i 2017. Titlerne kan ses på indbydelsen til højre.


 Som det ses har indlæggene været af et meget varieret indhold, og både de og det fælles kaffebord har været medvirkende til, at Stensballe Lokalhistoriske Arkiv samler flere medlemmer til generalforsamlingen end mange andre foreninger kan gøre. Der er som regel fuldt hus, hvilket vil sige 100 - 110 personer.


Se iøvrigt referatet af generalforsamlingen på forsiden. 

 

GENERALFORSAMLING 2018

Lav din egen hjemmeside med mono.net