FORFATTEREN A.J. GEJLAGER

 

A. J. Gejlager, (Anton Jacobsen Gejlager) var landsbyskole-lærer gennem 34 år i Stensballe, heraf 30 år som enelærer. Derefter blev han fuldtidsforfatter i 17 år med bopæl i Horsens.

 

Det var landsbymiljøet i Stensballe med de stråtækte gårde, Stensballe gods, Vær kirke og det smukke bakkede landskab med fald mod Horsens fjord, der gav lysten, interessen og baggrunden for hans forfatterskab, først med digte og noveller, senere med romanskrivning

 

Det blev til 16 historiske romaner, der blev publiceret på anerkendte forlag og som føljetoner i ugeblade. Én roman ”Degnens datter” blev opført på Odense Teater. Romanerne behandler eksempelvis reformationen i 1500-tallet, hoveri i 1700-tallet, landbrugsreformer i 1800-tallet, industri i 1800-tallet, andelsbevægelsen i 1900-tallet og meget mere.

 

Alle romaner er skrevet udfra grundige historiske og topografiske studier. Gejlager var en flittig gæst på landsarkivet i Viborg. Handlingerne foregår stort set inden for en radius af 70 km fra Horsens med tillagt spændende digtning, ofte baseret på gamle sagn og fortællinger. En del handlinger foregår i Stensballe, som han i sin digteriske frihed kaldte for ”Lindeby”, Stensballegaard for ”Bæklund” og Vær kirke for ”Torpe kirke”. Bygaden og Spægbogade danner således miljø og grundlag tilbage i tiden for romanerne ”Esben og Else” og ”Fæstebondens børn” og Vær præstegård for ”Den gamle provstegård”.

 

Gejlager havde altid fyldepennen klar, når han var på hus- og gårdbesøg eller bevægede sig ude i landskabet. Notater til romaner var en vedvarende proces. Visse gl. folk var bange for at fortælle, ”det kom på papir”.

Gejlager blev i sin tid kaldt ”den jyske Morten Korch”. Det er ganske forkert. Korch digtede udfra ønsket handling og ønsket sted, mens Gejlager skrev om folk og forhold, som de var. Læsning af romanerne giver derfor en både historisk og spændende fortælling. Romanerne står til låns på biblioteker landet over. På Horsens Bibliotek findes romanerne tillige som lydbøger.

 

Selv fortæller Gejlager, at han omkring 1911 fik en sønderlemmende kritik af en af datidens kendte forfattere Ernst von der Recke (1848-1933). Det udviklede sig senere sig til en fordel, idet Gejlager i 1912 fik et 10 måneders studieophold på Statens Lærerhøjskole i København, og under dette ophold indvilligede Ernst von der Recke i privat at undervise Gejlager i, hvad æstetik og form betyder for digtning. Omkring 1923 kom Gejlager i gang med det, der skulle gøre ham landskendt: Den historiske roman.

Lav din egen hjemmeside med mono.net