PEDER GRIFFENFELD

Griffenfeld familiens kister i tårnrummet i Vær kirke

 

STATSMANDEN PEDER GRIFFENFELDS LIV OG LEVNED

Peder Griffenfeld (f. Schumacher) født 1635 i København af indvandrede tyske forældre.

Svagelig som barn, lille vækst. Læste som 4-årig, student som 12-årig. 18 år gammel rejste han ud i Europa. Studerede bla. 3 år i Oxford.Vendte hjem i 1662, meget optaget af den nye statsform, enevælden, som han havde mødt i Frankrig, og som netop var indført i Danmark.


.

I 1663 blev Schumacher bibliotekar hos Fredrik III. I 1665 som kammersekretær skrev han enevældens nye forfatning "Kongeloven". 1671 adlet under navnet Griffenfeld. 1673 rigskansler og greve af Samsø.

Griffenfeld var i 1670 blevet gift med Karen Nansen (1656 - 1672), sønnedatter af borgmester Hans Nansen, København. Hun døde i barselsseng 16 år gammel efter at have født en datter. Denne datter var Charlotte Amalie Griffenfeld (1672 - 1703).

 

Griffenfelds broderAlbreckt Schumacher Gyldensparre, udstyrede hende i 1690 med Stensballegaard som medgift. gift med Frederik Krag. Fik moderens kiste overført fra Helligåndskirken i København til Vær.

 

Griffenfeld var energisk, intelligent og særdeles sprogkyndig. til hans negative side hørte hans svaghed for ære, kvinder og penge. Det skaffede ham mange fjender. I 1676 blev han arresteret og anklaget for bestikkelse, landsforræderi og højforræderi (majestætsfornærmelse).

 

Bestikkelse: bevist. Landsforræderi: ikke bevist, Majestætsfornærmelse: tvivlsomt.


Dømt til døden af en tvivlsom domstol. Benådet på retterstedet til livsvarigt fængsel. Sad 4 år i Kastellet, derefter 18 år på Munkholm i Trondhjem fjord. Fik 1698 lov til at flytte til Trondhjem, hvor han døde i en alder af 63 år.

Da faderen døde i Trondhjem 1699, fik hun hans balsamerede legeme anbragt ved hustruens side i krypten under Vær Kirke. Charlotte amalie fik 12 børn på 14 år. Døde i barselsseng med nr. 12. Kun 5 børn overlevede hende. Fredrik Krag (1655 - 1728) var gift 3 gange, 1. gang med Hedvig Eleonora Juel, 2. gang med Charlotte Amalie (Griffenfeld) og 3. gang med Edele Kragh (d. 1751).

Lav din egen hjemmeside med mono.net