DIGTEREN GEJLAGER

A.J. Gejlagers søn, Sv. E. Gejlager, skriver i "Stensballe - en gammeldags by":

 

"Jo mere jeg beskæftiger mig med Fars Værker, desto mere kommer jeg til den Overbevisning, at uanset hvor meget Romanerne kan give Læseren i samme Retning, saa er det dog Digtene, der bedst og lettest giver et klart Billede af Fars Følelsesliv og Tankesæt, hans dybe Hengivenhed og Ærbødighed for Hjemstavn og Forfædre og hans alvorlige Religiøsitet."

Lav din egen hjemmeside med mono.net