STENSBALLE - EN GAMMELDAGS BY

Mange af Gejlagers lokalhistoriske arbejder er samlet i "Stensballe - en gammeldags By", udgivet i 1995 af Grundejerforeningen "Gammel Stensballe" under redaktion af Poul Wagner Sørensen.

Bogen forhandles af Stensballe Lokalhistoriske Arkiv

 

Lokalhistorikeren A. J. Gejlager

Også lokalhistorisk og lokalt gjorde Gejlager en stor indsats. I perioden 1906-1955 skrev han mange artikler om Vær sogn i årbøgerne for Århus Stift og Østjysk Hjemstavns-forening.

 

Værdifulde folkemindebeskrivelser findes beskrevet i bøgerne ”Nord for Horsens Fjord”, og ”Veteranerne fortæller,Krigen 1864”.

 

Gejlager var formand for Vær Historiske Forening, der i perioden 1920-1940 drev et Landsbymuseum i Stensballe , og han var med til at starte Stensballe Brugsforening i Stensballe i 1909 og medlem af Stensballe Forsamlingshus

.

Lejlighedsvis blev det også til festsange og inskriptionen på Genforeningsstenen 1920.

GENFORENINGSSTENEN

-

 

 

I UFRED TABT

 

VED TROSKAB VUNDEN

 

VED MODERSMÅLET

 

MED OS FORBUNDEN

 

GENFORENINGEN

 

1920

Lav din egen hjemmeside med mono.net