A.J. GEJLAGER

OVERSIGT OVER UDKOMNE VÆRKER

1906 Bakkegaardsmanden, fortælling
1909 Livets Kringelgang, noveller
1910 Metermaalet i Dagliglivet
1914 Veteranerne fortæller, erindringer fra 1864
1915 Min Barndoms By, digte
1915 Lykkenseje, fortælling
1915 Billedsangbogen, sangbog
1922 Ad lønlige Stier, noveller
1923 Sagnet gaar, roman
1924 Esben og Else, roman
1924 Hjemlige Toner
1926 Herrevælde, roman
1928 Fæstebondens Børn, roman
1929 Proprietæren paa Skovgaard, roman
1931 Degnens Datter, roman (1935 skuespil på Odense Teater
1932 Fru Gylling, roman
1934 For Dorrets Skyld, roman
1936 Kildevældet, roman
1938 Hvirvelvinde, fortælling
1939 Den gamle Provstegaard, roman
1941 Marianes Søn, roman
1943 Skovrideren fortæller, fortællinger
1943 Ad et gammelt vejspor, folkeminder
1946 Api og hans Æt, roman
1946 Nord for Horsens fjord, folkeminder
1953 Borgsmedens Søn, roman
1955 Prangerens Penge, roman
1995 Stensballe - en gammeldags by, artikler mm. 1908 - 1956
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net