Det er efterhånden blevet en tradition, at der en gang om året – i november måned – afholdes en foredragsaften med efterfølgende hyggeligt samvær omkring kaffebordene.


Foredragene har været ledsaget af billeder, og udover at foredrags-holderne rent fagligt har været meget kompetente, har de også været både inspirerende og underholdende.

 

2006.
Forfatteren, cand. mag. Eigil Holm:

”Stensballe-egnens natur og historie”
 

2007.
Museumsinspektør, dr. phil. Annette Hoff:

” Gehrt de Lichtenberg”
 

2008.
cand. mag Steen Ivan Hansen:

”Dagligliv på herregårdene før og nu”

 

2009

Museumsinspektør, cand. mag. Brian Wiborg

"Landsbyen og industrien - Stensballe i industriens vold"

2010
Dr. phil. Annette Hoff
"Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber"

2011
Journalist og forfatter
Helle Juhl
"Tilbage til selvbindernes og gruekedlernes tid"

2012
cand. mag. Steen Ivan Hansen
"Griffenfeld og Enevælden"

2013
arkæolog, museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen
"Fra oldtid til middelalder i Stensballe området"

2014
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Boller Slot i 650 år"

2015
Jernbanehistoriker Vigand Rasmussen
"ODDERBANEN"

2016
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Den Danske Kaffehistorie"

2017
Redaktør Lars Gregers Hansen
"Mine drengeår ved Sundet"

2018
Registrator John Juhler Hansen
"Røgsignaler - Krøniken om tobakken i Horsens"

2019
cand. mag. Steen Ivan Hansen
"Grevskaber, Baronier og Stamhuse -
 Lensafløsningen 1919"

2020
ingen foredrag - pga. Covid-19

2021 og 2022
Foredragsholder Kristian Zouaoui
Krigens spor - tildragelser fra 2. Verdenskrig
i Horsens området
Foredraget strakte sig over to aftener

Foredragsaftenerne har været populære hos medlemmerne og har samlet mange tilhørere hver gang.

 

Krigens spor - tildragelser fra 2. verdenskrig i Horsens området

                                                               

 

 Foredragsholder Kristian Zouaoui

 

Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19.00.

 

 

i Nørrevangs café

 

 

 

 

Kristian havde medbragt et utal af effekter: tysk uniform med kasket, flykompas, pilotelektronik, patron-tasker, indrammede kopier af forskellige dokumenter, stålhjælme, to bajonetter (blankvåbentilladelser var i orden), fortjenstmedaljer og meget meget mere. Håndgranater var ikke med. Rekvisitter ne og instrumenterne fra flyene var "stjålet" inden tyskerne kom til stede og spærrede af. Først fik vi en generel gennemgang af forløbet, og indsamlingen af rekvisitterne, hvoraf kun en brøkdel var medtaget. Kristian havde gennem tiden haft kontakt med utallige modstandsfolk og andre, som havde foræret ham ting som både var fra kampen på jorden, men også fra de utallige flystyrt, som var sket i omegnen af Horsens.
Mange af stederne er der rejst mindesten over de faldne flyvere. I alt blev over 1000 flyvere dræbt ved nedstyrtninger her i Danmark, heraf 47 i omegnen af Horsens. mange af flyruterne til bombninger i Tyskland gik over Danmark. De fleste flyvninger foregik om natten, hvor det var englændere der fløj, og hvor de tyske natjagere var i luften. De engelske flybesætninger bestod af englændere, australiere, new zealændere og canadiere. De fleste besætnings-medlemmer var i alderen omkring de tyve år, og en pilot, der styrede et bombefly, med en vægt over 30 tons, kunne være et par og tyve år gammel. Til modstandskampen blev der også nedkastet våben og sprængstof m.m., om natten, og i Horsens området er der nedkastet totalt 50 tons.

 

Der var mødt 82 deltagere op, som lyttede interesseret til Kristians foredrag. Der blev efter foredraget stillet spørgsmål, som Kristian alle kunne besvare. Kristian havde også en billede serie, som han ikke nåede at fremvise. Den bestilte bestyrelsen til fremvisning ved næste arrangement, onsdag den 30. marts 2022.

Lav din egen hjemmeside med mono.net