Det er efterhånden blevet en tradition, at der en gang om året – i november måned – afholdes en foredragsaften med efterfølgende hyggeligt samvær omkring kaffebordene.


Foredragene har været ledsaget af billeder, og udover at foredrags-holderne rent fagligt har været meget kompetente, har de også været både inspirerende og underholdende.

 

2006.
Forfatteren, cand. mag. Eigil Holm:

”Stensballe-egnens natur og historie”
 

2007.
Museumsinspektør, dr. phil. Annette Hoff:

” Gehrt de Lichtenberg”
 

2008.
cand. mag Steen Ivan Hansen:

”Dagligliv på herregårdene før og nu”

 

2009

Museumsinspektør, cand. mag. Brian Wiborg

"Landsbyen og industrien - Stensballe i industriens vold"

2010
Dr. phil. Annette Hoff
"Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber"

2011
Journalist og forfatter
Helle Juhl
"Tilbage til selvbindernes og gruekedlernes tid"

2012
cand. mag. Steen Ivan Hansen
"Griffenfeld og Enevælden"

2013
arkæolog, museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen
"Fra oldtid til middelalder i Stensballe området"

2014
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Boller Slot i 650 år"

2015
Jernbanehistoriker Vigand Rasmussen
"ODDERBANEN"

2016
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Den Danske Kaffehistorie"

2017
Redaktør Lars Gregers Hansen
"Mine drengeår ved Sundet"

2018
Registrator John Juhler Hansen
"Røgsignaler - Krøniken om tobakken i Horsens"

2019
cand. mag. Steen Ivan Hansen
"Grevskaber, Baronier og Stamhuse -
 Lensafløsningen 1919"

2020
ingen foredrag - pga. Covid-19

2021 og 2022
Foredragsholder Kristian Zouaoui
Krigens spor - tildragelser fra 2. Verdenskrig
i Horsens området
Foredraget strakte sig over to aftener

2023
Foredragsholder Mogens Rasmussen
"Natuglerne" FDF spejdere i Horsens
som satte sig op imod besættelsesstyrkerne

Foredragsaftenerne har været populære hos medlemmerne og har samlet mange tilhørere hver gang.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net