Det er efterhånden blevet en tradition, at der en gang om året – i november måned – afholdes en foredragsaften med efterfølgende hyggeligt samvær omkring kaffebordene.


Foredragene har været ledsaget af billeder, og udover at foredrags-holderne rent fagligt har været meget kompetente, har de også været både inspirerende og underholdende.

 

2006.
Forfatteren, cand. mag. Eigil Holm:

”Stensballe-egnens natur og historie”
 

2007.
Museumsinspektør, dr. phil. Annette Hoff:

” Gehrt de Lichtenberg”
 

2008.
cand. mag Steen Ivan Hansen:

”Dagligliv på herregårdene før og nu”

 

2009

Museumsinspektør, cand. mag. Brian Wiborg

"Landsbyen og industrien - Stensballe i industriens vold"

2010
Dr. phil. Annette Hoff
"Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber"

2011
Journalist og forfatter
Helle Juhl
"Tilbage til selvbindernes og gruekedlernes tid"

2012
cand. mag. Steen Ivan Hansen
"Griffenfeld og Enevælden"

2013
arkæolog, museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen
"Fra oldtid til middelalder i Stensballe området"

2014
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Boller Slot i 650 år"

2015
Jernbanehistoriker Vigand Rasmussen
"ODDERBANEN"

2016
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Den Danske Kaffehistorie"

2017
Redaktør Lars Gregers Hansen
"Mine drengeår ved Sundet"

2018
Registrator John Juhler Hansen
"Røgsignaler - Krøniken om tobakken i Horsens"

Foredragsaftenerne har været populære hos medlemmerne og har samlet mange tilhørere hver gang.

 
   

TOBAKKEN I HORSENS OG STENSBALLE
 

Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00

i Nørrevangs café

 

I 40 år blev den populære cigar ”Bank of England” produceret i Smedegade i Horsens. Det var mellemkrigstidens mest populære cigar i hele landet, også i Stensballe, hvor der under 2. verdenskrig også blev dyrket tobak.

 

Aftenens foredragsholder, John Juhler Hansen, kommer ind på såvel krigstidens tobaksdyrkning – som Horsens som tobaksby gennem 300 år.

 

Aftenens udgangspunkt vil være hans bog udgivet i 2012:

 RØGSIGNALER
KRØNIKEN OM TOBAKKEN I HORSENS

                               

John Juhler Hansen er registrator på Industrimuseet i Horsens, og forfatter til en lang række bøger om industrihistoriske emner.

 

Af  hensyn til bestilling af kaffe og kage (kr. 30,-) er tilmelding absolut nødvendig (”først til mølle”) enten til:

Jens Pii Johannessen, tlf. 2819 4251, jenspii@stofanet.dk, eller til Jørgen Hansen, tlf. 7562 8468, jytjorn@stofanet.dk senest fredag den 2. november 2018.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Lav din egen hjemmeside med mono.net