Åbningstider

Der er åbent for besøgende hverdags mandage mellem kl. 10.00 og 12.00 (dog ikke i sommerferien: juni, juli og august).
Man er desuden velkommen til at træffe aftale med arkivlederen om “fremvisning” uden for den almindelige åbningstid. 

Arkivleder Per Kjærulff har E-mail:

Arkivet er beliggende i Nørrevangs underetage. Brådhusvej 50A, Stensballe, 8700 Horsens