Kommende foredrag 2025

Onsdag den 26. marts 2025, afholder forfatter og historiker Jørn Damgaard Andreasen et foredrag om: ”En vagabonderende tegners færden i det jyske gennem 40 år: Jens Johan Andersens tegninger fortæller historie.”

Jørn Damgaard Andreasen vil ”genfortælle” J. J. Andersens tegninger, liv og levned, ofte iklædt fyldige historiske kommentarer inspireret af kunstnerens egne tegninger og af den historiske kontekst, som de er blevet til i. Enebarnet, Jens Johan Andersen er født i 1902 i Haurum, nær Frijsenborg. – En god boglig begavelse og en ukuelig økonomisk opbakning fra forældrene førte Jens Johan fra ”ploven til asfalten”: Han uddannede sig til lærer på Ranum Seminarium med eksamen i 1927, fik forskellige vikar stillinger i skoler, hvor han vel oplevede det, man i vore dage i skolesammenhæng kender som realitets-chokket.- Resultatet blev dårlige nerver og en afskedigelse.

Et nobelt liv på landvejen

”Entledigt uden pension” valgte han ukueligt at cykle gennem store dele af Jylland og at ernære sig gennem udnyttelsen af sine kunstneriske evner, som jo bl.a. var udviklet i Ranum – lige som den altid noble fremtræden nok også var et resultat af tiden på seminariet; – det sidste gjorde det nemt for ham at opnå kontakt til folk, som ofte åbnede deres døre og hjerter for den lidt generte kunstner.

Husmandskunst – eller mere end det?

En rigdom af detaljer, – præcision i perspektivtegningen, – lidt naivt, måske, men altid velplejede huse og gårde, som de fleste vel ville ønske det, – og dertil næsten obligatorisk: Evigt ”blide, hvide skyer” som garnering for ”. Tegningen af gården over sofaen i den pæne stue”.

Jørn Damgaard Andreasens ”hyldning” af Jens Johan

Mere end 7 års research har forfatteren brugt på at lade Jens Johan ”komme til orde” i denne storslåede bogudgivelse, der bl.a. belyser forhold omkring steder og bygninger, som for en dels vedkommende i dag er borte – og i ikke mindre grad også bidrager til at bevare mindet om den omvandrende kunstner, Jens Johan Andersen, som formodentligt har givet fortællingen videre i mere end 5000 tegninger.

Tegningen er Spægbogade 8 i Stensballe

”Tung læsning?” – bedøm selv!

Jens Johan Andersen døde d. 27. maj 1970 på Brædstrup Sygehus; – men hans tegninger lever videre og vidner om en tid, hvor husenes og især gårdenes silhuetter var ganske anderledes end i dag. Derfor er det vigtigt at bevare hans tegninger for eftertiden, for mange af de skildrede beboelser er i dag forsvundet eller aldeles forandrede, og dermed er Jens Johan´s tegninger i dag et af få vigtige vidnesbyrd om en tidsperiode i et Danmark under forvandling. – Interessant og slet ikke tung læsning, selv om bogen faktisk vejer 1,5 kg.

Om forfatteren:

Jørn Damgaard Andreasen har tidligere fået udgivet bøgerne, Banemandens testamente og Klokkeklart.

Mere om bogen:

Bogen kan erhverves i boghandelen og hos forlaget, Kahrius i Them, men kan også købes direkte hos forfatteren, hvor udsalgsprisen så er mindre, – 370 kr. Man vil også kunne købe bogen til ”stalddørspris”, når Jørn Damgaard Andreasen fortæller om arbejdet med at skrive bogen. – Det sker ved et foredrag på Nørrevangs Cafe, Brådhusvej 50 B, Stensballe, 8700 Horsens, Onsdag den 26. marts 2025, kl. 19:00.