Persillekræmmer artikler

Her er en oversigt over de Persillekræmmer artikler Arkivet har udgivet indtil dato.

Det er kun muligt at åbne Persillekræmmerne, hvis man er medlem af Arkivet og har en kode.

ÅRGANG 2002
Nr. 1 Guldbrakteaten
Nr. 2 Klage til skolekom.
Nr. 3 A.J. Gejlager
ÅRGANG 2003
Nr. 4 Engblommer
Nr. 5 Stensballe maskiner
Nr. 6 En spillemands …
Nr. 7 Sundbroen
Nr. 8 Peder Griffenfeld
Nr. 9 Odderbanen
Nr. 10 Lærer – førstelærer
Nr. 11 Krigen 1864
Nr. 12 Østergaards Frøavl
ÅRGANG 2004
Nr. 13 Brugsen i Stensballe
Nr. 14 Museet i Stensballe
Nr. 15 Griffenfeldsparken
Nr. 16 Rasmus Østergaard
Nr. 17 Gamle traktørsteder
Nr. 18 Skudsmaalsbog
Nr. 19 Frøavlskonsulent
Nr. 20 Stensballegaard
Nr. 21 Gejlagers romaner
ÅRGANG 2005
Nr. 22 Høravl
Nr. 23 Vær Kirke
Nr. 24 Brandfoged
Nr. 25 Soc.dem. Forening
Nr. 26 Tiendegilder
Nr. 27 Helga Juel Pedersen
Nr. 28 Forsamlingshus
Nr. 29 Amballegaard
Nr. 30 Blirup Vandmølle
ÅRGANG 2006
Nr. 31 Sommerhus
Nr. 32 Mælkekusk
Nr. 33 Vejnavne
Nr. 34 Skallegravning
Nr. 35 Stensballe Mølle
Nr. 36 Romanen Griff.feld
Nr. 37 Nørrevang 1966-
Nr. 38 En udvandrerhistorie
Nr. 39 Peder Sandahl Skov
Nr. 40 Barndommens jul
ÅRGANG 2007
Nr. 41 Stensballesund
Nr. 42 Laboremus
Nr. 43 Stensballehus
Nr. 44 Husjomfru
Nr. 45 Mit barndomshjem
Nr. 46 Sølvmedalje
Nr. 47 For Dorrets skyld
Nr. 48 Skæbner.. sølvkrus
Nr. 49 Lærer i Stensballe
Nr. 50 Stensballeskolen
ÅRGANG 2008
Nr. 51 Den gamle smedje
Nr. 52 Henrik Jensen
Nr. 53 Smedemestrene
Nr. 54 Bryllup i 1800-tallet
Nr. 55 Grethe Schmidt
Nr. 56 Vær Sø
Nr. 57 Stensballe Fryseri
Nr. 58 Blandet landhandel
Nr. 59 Brugsuddeler
ÅRGANG 2009
Nr. 60 Arthur Post
Nr. 61 Mulen, Pesthullet ..
Nr. 62 Persille. hjemstavn
Nr. 63 Stensballe Revy
Nr. 64 Den nedbrudte kirke
Nr. 65 Folk på Enggården
Nr. 66 Udflugtsmål 1850 –
Nr. 67 Grøn sæbe …….
Nr. 68 Bageren i Stensballe
ÅRGANG 2010
Nr. 69 Med postvognen
Nr. 70 Handelslærling
Nr. 71 Hessellund
Nr. 72 Minder fra min barndom
Nr. 73 Værholm – den forsvundne herregård
Nr. 74 Væhrholm Stampemølle
Nr. 75 Gamle Stensballe-patenter
Nr. 76 Stensballe under besættelsen
Nr. 77 Dreng i Stensballe 1945 – 1956
ÅRGANG 2011
Nr. 78 Tiggeri 1750 – 1820
Nr. 79 Drengeår ved Sundet 1946 – 1952 (I)
Nr. 80 Skovfoged Th Hansen
Nr. 81 Stensballe Strandvej
Nr. 82 Drengeår ved Sundet 1946 -1952 (II)
Nr. 83 Vær Kirkes døbefont
Nr. 84 Hvad farfar fortalte (I)
Nr. 85 Arenfeldterne
ÅRGANG 2012
Nr. 86 Rasmus Østergaard
Nr. 87 Indtryk fra Amerika
Nr. 88 Hvad farfar fortalte (II)
Nr. 89 Landboliv i Bjergene
Nr. 90 Griffenfelds hvilested
Nr. 91 Jerrik fra Blirup
ÅRGANG 2013
Nr. 92 Branden på Ø. Frøavl
Nr. 93 Et miniportræt 1832
Nr. 94 Peder Jørgensen
Nr. 95 Jysk Godsejeroprør
Nr. 96 Landboreformerne
Nr. 97 Hjemmet i Meldrup
Nr. 98 Gravhøje i Vær
ÅRGANG 2014
Nr. 99 Telefoncentral
Nr. 100 Krigen 1848 – 50
Nr. 101 Provst J. Schmidt
Nr. 103 Serridslevgaard
Nr. 104 Stensballe Kloster
ÅRGANG 2015
Nr. 102 Købmand i Stensballe
Nr. 105 Den gamle præstegård
Nr. 106 Statsbankerotten af 1813
ÅRGANG 2016
Nr. 107 Feriedreng på Stensballegaard
Nr. 108 Traktorfører på Stensballegaard
Nr. 109 Serridslev forsamlingshus
ÅRGANG 2017
Nr. 110 En gartnerfamilie på Stensballegaard
Nr. 111 Haldrup forsamlingshus
Nr. 112 Postbesørgelse i gamle dage
Nr. 113 Serridslev Kirke
ÅRGANG 2018
Nr. 114 Ahlefeldterne på Stensballegaard
Nr. 115 Haldrup Station
Nr. 116 Et Faktotum
Nr. 117 Den sindssyge baron
Nr. 118 Baron Erich Kragh (I)
Nr. 119 Baron Erich Kragh II
ÅRGANG 2019
Nr. 120 En Stensballe Krønike I
Nr. 121 En Stensballe Krønike II
Nr. 122 Stensballegaards erhvervelse af Endelave
Nr. 123 Stensballegaards afhændelse af Endelave
ÅRGANG 2020
Nr. 124 Æblemanden i Stensballe
Nr. 125 Stensballegaard Birketing I
Nr. 126 Stensballegaard Birketing II
Nr. 127 Genforeningsstenene i Vær og Nebel sogne
ÅRGANG 2021
Nr. 128 Heksemordet i Brigsted
Nr. 129 En lille historie om Mathias Ovesen
Nr. 130 Jeg kendte alle i Stensballe
Nr. 131 Postkort fra Stensballe 1.
Nr. 132 En turistbrochure fra 1899
Nr. 133 Postkort fra Stensballe 2.
ÅRGANG 2022
Nr. 134 Fjordkroen – En restaurant på Hosodde
Nr. 135 Postkort fra Stensballe 3
Nr. 136 Husodde
Nr. 137 Postkort fra Stensballe 4.
Nr. 138 Barndommen ved “Stranskoven”
Nr. 139 Huse ved Elbæk Strand skal gøres lovlige
ÅRGANG 2023
Nr. 140 Fiskerne er væk – men livet er stadig
værd at leve
Nr. 141 Da Stensballe kom på landkortet
Nr. 142 Jonna Sørensen – erindringer
Nr. 143 Fødeklinikken på Husodde
Nr. 144 Branden på Agervej 4-6
ÅRGANG 2024
Nr. 145 De sidste Hovbønder
Nr. 146 Sognefoged Axel Ballisager
Nr. 147 Den Kgl. Hofleverandør i Stensballe
Nr. 148 Barndomsoplevelser i Stensballe under krigen