Genforeningsstenen i Stensballe

Til afsløringsfesten 3. oktober 1920 var byens fire veteraner fra krigen i 1864, fhv. gårdejere Hans Pedersen, Peder Sørensen, Mathias Ovesen og fhv. smed Ole Pedersen indbudt som æresgæster. Stenen blev fundet på en mark tilhørende Jens Martinus Sørensen, og først placeret og indviet den 3. oktober 1920 ved den gamle smedje, som var bygget om til museum på Hovedgaden (Bygaden).

Lærer A. J. Gejlager forfattede inskriptionen på stenen.

I 1940 blev museet nedrevet, og stenen flyttet til Stensballeskolen på Fortevej 3.

Stenen fik i efteråret 2020 en ny placering. Skolen havde indhegnet dens udeareal ud mod vejen, og genforeningsstenen blev derfor skjult for kigget fra vejen. Stensballe Lokalhistoriske Arkiv engagerede sig i sagen og arbejdede for at finde en ny placering.

Vi gik i gang med at finde en ny placering. Genforeningsstenene i Danmark blev fredet i efteråret 2019, så vi skulle søge om dispensation hos Slots- og Kulturstyrelsen for at få lov til at flytte stenen. Der skulle bl.a. også søges om fuldmagt hos Horsens Kommune, som var ejer af stenen. Horsens Kommune har ikke taget aktiv del i flytningen, hverken manuelt eller pengemæssig. Vi søgte et beløb hos BHJ Fonden i Sønderjylland til renovering og flytningen.
 
Placeringen som den optimale, hvor den vil blive set af flest personer, blev midt i hækken foran parkerings-pladsen ved den tidligere detailforretning Fakta og ud mod Bygaden. Fuldmagt blev også indhentet hos ejeren af grunden.
Stenen blev afhentet af Tyrsted Stenhuggeri, hvor den blev rengjort efter gældende regler med nænsom hånd, og bogstaverne opmalet med sort speciallak.

Stenen blev genindviet den 3. oktober 2020, kl. 15 – nøjagtigt 100 år efter den første gang blev opstillet. Den er af lyserød granit og måler ca. 1,3 m. i højden, 0,9 m. i bredden og 0,4 m. i tykkelsen.