Indsamling af arkivalier

Stensballe Lokalhistoriske Arkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse og samler ind fra Vær og Nebel Sogne, d.v.s. Stensballe, Haldrup, Vær, Serridslev, Nebel, Bleld, Meldrup og Blirup

Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om Vær og Nebel Sogne – om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere.

Oplysningerne kommer fra det arkivmateriale, som Stensballe Lokalhistoriske Arkiv gemmer. Arkivet har materiale, som giver et billede at lokalsamfundets udvikling fra fortiden til nutid – dog med hovedvægten på de sidste 150 år.

Din hjælp er nødvendig

Stensballe Lokalhistoriske Arkiv tager gerne imod, hvad du ligger inde med af dokumenter, fotografier (af personer, gader, veje, huse, gårde og begivenheder), lydbånd, smalfilm, videofilm o.lign.

Arkivets samling skal hele tiden udvides og forbedres, så billedet af egnen bliver mere nuanceret, og så udviklingen kan følges helt op til i dag.

I dag er historie i morgen!

Så gå på jagt på loftet, i kælderen, i skufferne og på andre gemmesteder; der er måske gemt noget historisk interessant materiale, som Stensballe Lokalhistoriske Arkiv kan bruge. Når du rydder op i de gamle gemmer, så tænk altid på dit lokalarkiv. Giv papirer og billeder til arkivet i stedet for at kassere dem.         

Det kan jo være nyt materiale, der kan give oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet. Smid aldrig papirer og billeder ud, før du har talt med Stensballe Lokalhistoriske Arkiv.

Hvad er vi interesseret i?

Stensballe Lokalhistoriske Arkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier (af personer, gader, veje, huse, gårde og begivenheder, også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende. Det kan alsammen fortælle historie fra lokalsamfundet. Vi scanner gerne de original materialet og leverer dem tilbage hvis i ikke vil af med det.

Det kunne være materiale fra:

Erhvervslivet

De handlende, håndværkerne, virksomhederne m.m.

Foreningslivet

Politiske foreninger, andelsforeninger, faglige foreninger, sportsklubber og mange, mange flere.

Privatlivet

F.eks. skøder, fæstebreve, lejekontrakter, byggeattester, forsikringer, arkitekttegninger, matrikelkort, attester, anetavler, dagbøger, breve, stilebøger, soldaterbøger, fagforeningsbøger, husholdningsregnskaber m.m.

Du kan også yde dit bidrag til lokalhistorien ved at nedskrive dine erindringer eller indtale dem på bånd.

Stensballe Lokalhistoriske Arkiv ordner det

Materiale, som du synes er for privat til, at alle skal have adgang til det, kan efter aftale blive klausuleret i en kortere eller længere periode

Arkivet ordner og registrerer det indkomne materiale, så det let kan stilles til rådighed for dig og andre interesserede på arkivet eller på det landsdækkende: : www.arkiv.dk.

Arkivleder Per Kjærulff har E-mail: