Sponsorer

H.C. SVENDSEN TRANSPORT, Stensballe, gav os i 2018: 2.500 kr., som først og fremmest blev anvendt til trykning af PERSILLEKRÆMMERE. H.C. Svendsen, som er opvokset i og bor i Stensballe, har i 2019 ønsket at donere et tilsvarende beløb. Igen i 2024 donerede H.C.Svendsen 1.800 kr. Vi er meget glade både for støtten og for interessen.

VELUX FONDEN Fra VELUX FONDEN har vi efter ansøgning fået tildelt:. 12.200 kr., Beløbet blev brugt til en stationær PCér. og en A-3 scanner. Begge dele har længe været savnet af Registreringsgruppen. Vi takker for beløbet.

VÆR OG NEBEL SOGNES FÆLLESLEGAT har i mange år tildelt Arkivet et årligt beløb varierende fra: 1.500 kr. til: 2.500 kr. Legatet er nu blevet nedlagt og formuen er fordelt i.h.t vedtægterne. I den anledning har vi modtaget et formidabelt beløb på: 47.000 Kr.
Vi takker for det løbende beløb gennem årene og ikke mindst for slut-tildelingen.