Sponsorer

H.C. SVENDSEN TRANSPORT, Stensballe,

gav os i 2018 kr. 2.500, som først og fremmest blev anvendt til trykning af PERSILLEKRÆMMEREN. 

H.C. Svendsen, som er opvokset i og bor i Stensballe, har i 2019 ønsket at donere et tilsvarende beløb. Vi er meget glade både for støtten og for interessen.

VELUX FONDENFra VELUX FONDEN har vi efter ansøgning fået tildelt kr. 12.200. Beløbet skal bruges til en stationær P.C. og en A-3 scanner. Begge dele har længe været savnet af Registreringsgruppen. Vi takker for beløbet.

VÆR OG NEBEL SOGNES FÆLLESLEGATVi har i mange år fået tildelt et årligt beløb varierende fra kr. 1.500 til kr. 2.500. Legatet er nu blevet nedlagt og formuen er fordelt i.h.t vedtægterne.
I den anledning har vi modtaget et formidabelt beløb på kr. 47.000.
Vi takker for det løbende beløb gennem årene og ikke mindst for slut-tildelingen.