Medlemskab

Kontingentet er 100 kr. pr. husstand pr. år.

For foreninger og virksomheder er det 200 kr. pr. år.

Beløbet kan indbetales på Reg.Nr. 1553 og Konto Nr. 16614270 – Husk at skrive dit navn til modtageren.

Vi kan holde kontingentet så lavt både fordi vore omkostninger holdes nede, og ikke mindst fordi vort medlemstal er så stort. Vi har nu ca. 200 medlemmer.

Skriv til:     for at blive medlem, eller arkivlederen på E-mail: