Medlemskab

Kontingentet er kr. 100 pr. husstand pr. år.

For foreninger og virksomheder er det kr. 200- pr. år.

Vi kan holde kontingentet så lavt både fordi vore omkostninger holdes nede, og ikke mindst fordi vort medlemstal er så stort. Vi har nu ca. 200 medlemmer

Skriv til    – eller kontakt et bestyrelsesmedlem