Medlemskab

Kontingentet er 100 kr. pr. husstand pr. år.

For foreninger og virksomheder er det 200 kr. pr. år.

Vi kan holde kontingentet så lavt både fordi vore omkostninger holdes nede, og ikke mindst fordi vort medlemstal er så stort. Vi har nu ca. 200 medlemmer

Skriv til    – eller kontakt et bestyrelsesmedlem