Statsmanden Peder Griffenfelds liv og levned

Peder Griffenfeld, født Schumacher i 1635 i København af indvandrede tyske forældre. Svagelig som barn, lille af vækst. Læste som 4 årig, student som 12 årig. 18 år gammel rejste han ud i Europa. Studerede bl.a. 3 år i Oxford. vendte hjem i 1662 meget optaget af den nye statsform, enevælden, som han havde mødt i Frankrig, og som netop var indført i Danmark

I 1663 blev Schumacher bibliotekar hos kong Frederik III. I 1665 som kammersekretær skrev han enevældens nye forfatning “Kongeloven”. I 1671 blev han adlet under navnet Griffenfeld. I 1673 blev han udnævnt til rigskansler og greve af Samsø.

Griffenfeld var i 1670 blevet gift med Karen Nansen (1656 – 1672), sønnedatter af borgmester Hans Nansen, København. Hun døde i barselsseng 16 år gammel efter at have født en datter. Denne datter var Charlotte Amalie Griffenfeld (1672 – 1703).

Griffenfelds broder Albreckt Schumacher Gyldenspare, udstyrede hende i 1690 med Stensballegaard i Stensballe ved Horsens som medgift, gift med Frederik Krag. Fik moderens kiste overført fra Helligåndskirken i København til Væhr Kirke.

Griffenfeld var energisk, intelligent og særdeles sprogkyndig. Til hans negative side hørte hans svaghed for ære, kvinder og penge. Det skaffede ham mange fjender. I 1676 blev han arresteret og anklaget for bestikkelse, landsforræderi og højforræderi (majestæts fornærmelse). Bestikkelse: bevist. Landsforræderi: ikke bevist, majestæts fornærmelse: tvivlsomt. Dømt til døden af en tvivlsom domstol. Benådet på retterstedet til livsvarigt fægsel. Sad 4 år i kastellet i København, derefter 18 år på Munkholm i Trondhjem Fjord. Fik i 1698 lov til at flytte til Trondhjem, hvor han døde i en alder af 63 år.

I Tårnkapellet i Vær kirke: Griffenfelds kiste står i midten, tv. Griffenfelds hustru Karen Nansen, th. svigersønnens kiste baron Frederik Krag og bagest datterens kiste Charlotte Amalie Griffenfeld.

Da Griffenfeld døde i Trondhjem i 1699, fik Charlotte Amalie hans balsamerede legeme anbragt ved hustruens side i Krypten under Væhr Kirke. Charlotte Amalie fik 12 børn på 14 år. Døde i barselsseng med nummer 12. Kun 5 børn overlevede hende. Frederik Krag (1655 – 1728) var gift 3 gange. 1. gang med Hedvig Eleonora Juel, 2. gang med Charlotte Amalie (Griffenfeld) og 3. gang med Edele Kragh (død 1751).