Hvad er Persillekræmmere

I det 18. århundredes slutning begyndte der at opstå haver omkring præstegårde, skoler og adskillige bøndergårde. Et af de steder, hvor havebruget på et forholdsvis tidligt tidspunkt har været særligt udviklet er i Væhr sogn, som i sin tid nød ry som “det jydske Amagerland”, hvis produkter afhændedes viden om af de Væhr sogns grønthandlere eller ”Persillekræmmere” som kom vidt omkring til de store markeder med deres vogne tæt pakkede med alle slags køkkenurter. Skanderborg, Horsens, Vejle og Aarhus var naturlige mål for deres handel. Men endog så langt væk som Holstebro kunne man støde på persillekræmmerne fra Vær sogn. 

Siden 2002 har Stensballe Lokalhistoriske Arkiv regelmæssigt udsendt små artikler til sine medlemmer om lokalhistoriske emner.

Det har været naturligt at navngive artiklerne ”Persillekræmmeren” –også den kommer vidt omkring. Vi har ca. 200 medlemmer (husstande), hvoraf adskillige er bosat uden for Stensballe.