Kommende foredrag 2024

Onsdag den 23. oktober 2024 kommer der et foredrag på Nørrevangs Cafe´- kl. 19:00

Foredragsholder Mogens Rasmussen vil fortælle os om Gyllingnæs Gods 220 års historie

Gyllingnæs Gods 2003 – Foto: Mogens Rasmussen

Historien starter, da en engelsk købmand køber Gyllingnæs af Aakær gods – 1000 tønder land skov og eng. Et stort “tyskerhus” med både bolig, lade og stalde blev hurtigt opført. I gennem mere end 40 år skete der ting og sager som kom til at præge snakken på hele egnen. Store egetræer blev fældet og udskibet, mystiske mennesker – måske sørøvere og kaperfolk – der talte fremmed sprog, kom på godset. Fester, intern uro og bedrageri blev almindeligt på Næsset. Det hele endte med tvangsauktion, inden de fremmede forlod landet.

Godset blev efterfølgende overtaget af dygtige folk som opførte ny hovedbygning og udbyggede landbrugsdriften.

Det vil Mogens Rasmussen komme nærmere ind på i sit foredrag. Invitation vil blive udsendt til september.