Vær Kirke

I 2002 udgav Vær-Nebel Sogns menighedsråd en brochure om Vær Kirke med tekst af Chr. Rimestad.

Med nævntes venlige tilladelse gengives her uddrag af brochuren.

Vær kirke er mest kendt som det sted, hvor 1600-tallets berømte rigskansler Peder Griffenfeld ligger begravet. Folkeviddet har leget med kendsgerningen i denne sætning “Griffenfeld ligger begravet i Vær/hver kirke”, som udnytter talesprogets lighed mellem Vær og hver.

Foto: Jens Pii


Men kirken er også et besøg værd, bl.a. fordi alterpartiet og stolestaderne er i 1700-tallets Louis XVI-stil – en stilart, som kun sjældent ses i danske landsbykirker.

GUDEHOV FOR THOR
Kirken ligger smukt placeret i det bakkede landskab nordøst for Horsens og den tidligere indfjord Nørrestrand.

I dag kan stedet virke afsides. Men i gamle dage lå det centralt i sognet. Nogle få hundrede meter nord for kirken mødtes et par vigtige veje, nemlig i østlig-vestlig retning den gamle herredsvej mellem Horsens og Odder og i nord-sydlig retning vejen fra Stensballe til Serridslev. Først i midten af sidste århundrede, da der blev bygget bro over Sundet og herredsvejen blev lagt om til den nuværende Oddervej, fik kirken sin mere decentrale placering.

Oprindelig er stedet vel blevet valgt til et kirkebyggeri, fordi den høje bakke ved Vær sø tilsyneladende har været et gammelt gudehov fra vikingetiden. Der er i området fundet rester af bopladser fra jernalderen og stedet hedder Tusdal, der kan tydes som Torsdal – som et sted, hvor guden Thor har været dyrket. Endnu i dag er der da også en betagende kraft i landskabet med bakken, der falder stejlt ned til Vær sø.

EJET AF STENSBALLEGAARD
Hovedtrækkene i kirkens historie er, at skib og kor er bygget i romansk tid, sandsynligvis omkring år 1200. I 1400-tallet er tårn og våbenhus formentlig kommet til. I slutningen af 1700-tallet blev kirken kraftigt restaureret: våbenhus og tårn fik sit nuværende udseende, herremandsstolen mod nord blev opført, og indvendigt kom der nyt inventar.

Siden er der ikke sket væsentlige ændringer.

Kirken er meget præget af, at den har tilhørt det nærliggende gods Stensballegaard. Her residerede slægten Kragh fra 1690 til 1927, og ikke mindst de første generationer har spillet en vigtig rolle.

Først i 1971 blev Vær kirke som en af de sidste kirker i Århus stift selvejende.

Med tilladelse fra sognepræst Gudmund Rask Pedersen, gengives videoen: “Vil du se min smukke kirke”

Foto: Pia Stiil Frederiksen