Foredrag den 20. oktober 2024

Jens Pii indledte sit foredrag om Herregården Serridslevgaard nord/øst for Horsens, med at fortælle, hvem de 28 ejere af Godset har været. Historiebøgerne oplyser, at Serridslevgaard kan følges tilbage til 1346, hvor slægten Krumpen fik adelsbrev til Serrizløftgaard. Men den første person der oplyses om er Ridder Claus Krumpen. Da han døde i 1418 overtog …

Læs mere

Vær Kirke

I 2002 udgav Vær-Nebel Sogns menighedsråd en brochure om Vær Kirke med tekst af Chr. Rimestad. Med nævntes venlige tilladelse gengives her uddrag af brochuren. Vær kirke er mest kendt som det sted, hvor 1600-tallets berømte rigskansler Peder Griffenfeld ligger begravet. Folkeviddet har leget med kendsgerningen i denne sætning “Griffenfeld ligger begravet i Vær/hver kirke”, som …

Læs mere

Statsmanden Peder Griffenfelds liv og levned

Peder Griffenfeld, født Schumacher i 1635 i København af indvandrede tyske forældre. Svagelig som barn, lille af vækst. Læste som 4 årig, student som 12 årig. 18 år gammel rejste han ud i Europa. Studerede bl.a. 3 år i Oxford. vendte hjem i 1662 meget optaget af den nye statsform, enevælden, som han havde mødt …

Læs mere

Genforeningsstenen i Stensballe

Til afsløringsfesten 3. oktober 1920 var byens fire veteraner fra krigen i 1864, fhv. gårdejere Hans Pedersen, Peder Sørensen, Mathias Ovesen og fhv. smed Ole Pedersen indbudt som æresgæster. Stenen blev fundet på en mark tilhørende Jens Martinus Sørensen, og først placeret og indviet den 3. oktober 1920 ved den gamle smedje, som var bygget …

Læs mere

Østergaards Frøavl

 I 1976 var det slut. firmaet blev solgt til det hollandske frøfirma D.J. van der Have og flyttede i 1992 til Hedensted. En 108-årig epoke, der havde påvirket livet i den gamle landsby i både bymæssig og økonomisk henseende var slut. Østergaards Frøavl blev startet  i 1884 af den unge frøavler Rasmus Østergaard og firmaet …

Læs mere

Stensballegaard

Stensballegaard kendes allerede helt tilbage fra Valdemar Atterdags tid, idet den første gang nævnes i 1341. Den var dengang i Benderup’ernes besiddelse. I 1437 bliver en Benderup gift Rosenkrantz, hvorefter godset de næste ca. 150 år ejes af slægten Rosenkrantz, indtil 1586. Da overtages gården af Folmer Rosenkrantz’ datter, som i 1575 er blevet gift …

Læs mere