Foredrag den 20. oktober 2024

Jens Pii indledte sit foredrag om Herregården Serridslevgaard nord/øst for Horsens, med at fortælle, hvem de 28 ejere af Godset har været. Historiebøgerne oplyser, at Serridslevgaard kan følges tilbage til 1346, hvor slægten Krumpen fik adelsbrev til Serrizløftgaard. Men den første person der oplyses om er Ridder Claus Krumpen. Da han døde i 1418 overtog …

Læs mere