Om Arkivet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

med efterfølgende foredrag

 onsdag den 20. marts 2024 kl. 1900

i café’en på Nørrevang, Brådhusvej 50, Stensballe

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent

2.   Vedtægtsændringer

3    Bestyrelsens og arkivets beretning for det forgangne år

4.   Aflæggelse af det reviderede regnskab

5.   Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent

6.   Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen)

7.   Valg af:

           a)   Bestyrelse:                               På valg er:

                                                                  Poul Erik Schreiber (villig til genvalg)

                                                                  Birger Prahl (villig til genvalg)

                                                                 Jørgen Hansen (ønsker ikke genvalg)

            b)  Suppleanter:                            Mogens Rasmussen (villig til genvalg)

                                                                Børge Terp (bestyrelsens forslag)

           c)   Revisor:                                   På valg er Poul Wagner Sørensen (ønsker ikke genvalg)

           d)   Revisorsuppleant:                  På valg er Oddur Gislason (modtager genvalg)

8.   Eventuelt                                                  —————————-

Efter generalforsamlingen vil Jens Pii Johannessen afholde et billedforedrag om den fredede herregård Serridslevgaard. Jens Pii vil fortælle om de mange ejere der har været på herregården Serridslevgaard siden 1424, og om den udvikling, herregården har gennemgået indtil dato.

Serridslevgaard er en af Jyllands få klassicistiske herregårde. Hovedbygningen er opført i 1777 af major Frederik L.C. Beenfeldt. Arkitekten var Anders Kruuse fra Horsens, som lod det ældre barokanlægs sidefløje stå, og alene opførte en ny østvendt hovedbygning.

Den landskabelige have er anlagt i 1770’erne samtidig med hovedbygningens ombygning i klassisk stil. Den romantiske landskabshave breder sig øst for hovedbygningen med terrasseanlæg og gamle fritstående træer. Terrænet falder stejlt ned mod en mindre sø i dalbunden neden for hovedbygningen.

Serridslevgaard er endvidere kendt for sin køkkenhave syd for hovedbygningen.

                                                                            Serridslevgaard

Der kan købes kaffe og kage (kr. 30,-).
Af pladshensyn må vi bede om tilmelding til foredraget og kaffen (”først til mølle”) senest fredag den 17. marts til Jens Pii Johannessen, på tlf. 2819 4251, SMS eller e-mail:

Jens Pii Johannessen
formand