Vedtægtsændring

Stk. 5 Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

På lige år afgår tre medlemmer, på ulige år tre medlemmer.

Første gang afgøres ved lodtrækning.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

Foreslås ændret til:

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

På lige år vælges to medlemmer,på ulige år tre medlemmer.

Første gang afgøres ved lodtrækning.

Bestyrelsesmedlemmet vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

*****************************************************************************************

Stk. 6 – Ordinær generalforsamling: Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Foreslås ændret til:

Pkt. 2 Bestyrelsens og Arkivets beretning for det forløbne år.

Stensballe, den 20. marts 2024.

Jens Pii

Formand