Vær Kirke

I 2002 udgav Vær-Nebel Sogns menighedsråd en brochure om Vær Kirke med tekst af Chr. Rimestad. Med nævntes venlige tilladelse gengives her uddrag af brochuren. Vær kirke er mest kendt som det sted, hvor 1600-tallets berømte rigskansler Peder Griffenfeld ligger begravet. Folkeviddet har leget med kendsgerningen i denne sætning “Griffenfeld ligger begravet i Vær/hver kirke”, som …

Læs mere

Statsmanden Peder Griffenfelds liv og levned

Peder Griffenfeld, født Schumacher i 1635 i København af indvandrede tyske forældre. Svagelig som barn, lille af vækst. Læste som 4 årig, student som 12 årig. 18 år gammel rejste han ud i Europa. Studerede bl.a. 3 år i Oxford. vendte hjem i 1662 meget optaget af den nye statsform, enevælden, som han havde mødt …

Læs mere

Genforeningsstenen i Stensballe

Til afsløringsfesten 3. oktober 1920 var byens fire veteraner fra krigen i 1864, fhv. gårdejere Hans Pedersen, Peder Sørensen, Mathias Ovesen og fhv. smed Ole Pedersen indbudt som æresgæster. Stenen blev fundet på en mark tilhørende Jens Martinus Sørensen, og først placeret og indviet den 3. oktober 1920 ved den gamle smedje, som var bygget …

Læs mere

Østergaards Frøavl

Østergaards Frøavl, der havde en gulerod som varemærke, var gennem 108 år den største arbejdsplads i Stensballe med over 100 medarbejdere, og firmaet prægede i højeste grad livet i Stensballe-området. Firmaet var i bund og grund et resultat af fortidens ”Persillekræmmerne fra Vær sogn”. Rasmus Østergaards barndomshjem, hvor familien og nogle medarbejdere boede indtil midten …

Læs mere

Stensballegaard

Stensballegaard kendes allerede helt tilbage fra Valdemar Atterdags tid, idet den første gang nævnes i 1341. Den var dengang i Benderup’ernes besiddelse. I 1437 bliver en Benderup gift Rosenkrantz, hvorefter godset de næste ca. 150 år ejes af slægten Rosenkrantz, indtil 1586. Da overtages gården af Folmer Rosenkrantz’ datter, som i 1575 er blevet gift …

Læs mere

A. J. Gejlager

A. J. Gejlager, (Anton Jacobsen Gejlager) var landsbyskole-lærer gennem 34 år i Stensballe, heraf 30 år som enelærer. Derefter blev han fuldtidsforfatter i 17 år med bopæl i Horsens. Det var landsbymiljøet i Stensballe med de stråtækte gårde, Stensballe gods, Vær kirke og det smukke bakkede landskab med fald mod Horsens fjord, der gav lysten, …

Læs mere