A. J. Gejlager

A. J. Gejlager, (Anton Jacobsen Gejlager) var landsbyskole-lærer gennem 34 år i Stensballe, heraf 30 år som enelærer. Derefter blev han fuldtidsforfatter i 17 år med bopæl i Horsens.

Det var landsbymiljøet i Stensballe med de stråtækte gårde, Stensballe gods, Vær kirke og det smukke bakkede landskab med fald mod Horsens fjord, der gav lysten, interessen og baggrunden for hans forfatterskab, først med digte og noveller, senere med romanskrivning

Det blev til 16 historiske romaner, der blev publiceret på anerkendte forlag og som føljetoner i ugeblade. Én roman ”Degnens datter” blev opført på Odense Teater. Romanerne behandler eksempelvis reformationen i 1500-tallet, hoveri i 1700-tallet, landbrugsreformer i 1800-tallet, industri i 1800-tallet, andelsbevægelsen i 1900-tallet og meget mere.

Alle romaner er skrevet udfra grundige historiske og topografiske studier. Gejlager var en flittig gæst på landsarkivet i Viborg. Handlingerne foregår stort set inden for en radius af 70 km fra Horsens med tillagt spændende digtning, ofte baseret på gamle sagn og fortællinger. En del handlinger foregår i Stensballe, som han i sin digteriske frihed kaldte for ”Lindeby”, Stensballegaard for ”Bæklund” og Vær kirke for ”Torpe kirke”. Bygaden og Spægbogade danner således miljø og grundlag tilbage i tiden for romanerne ”Esben og Else” og ”Fæstebondens børn” og Vær præstegård for ”Den gamle provstegård”.

Gejlager havde altid fyldepennen klar, når han var på hus- og gårdbesøg eller bevægede sig ude i landskabet. Notater til romaner var en vedvarende proces. Visse gl. folk var bange for at fortælle, ”det kom på papir”.

OVERSIGT OVER UDKOMNE VÆRKER

1906Bakkegaardsmanden, fortælling
1909Livets Kringelgang, noveller
1910Metermaalet i Dagliglivet
1914Veteranerne fortæller, erindringer fra 1864
1915Min Barndoms By, digte
1915Lykkenseje, fortælling
1915Billedsangbogen, sangbog
1922Ad lønlige Stier, noveller
1923Sagnet gaar, roman
1924Esben og Else, roman
1924Hjemlige Toner
1926Herrevælde, roman
1928Fæstebondens Børn, roman
1929Proprietæren paa Skovgaard, roman
1931Degnens Datter, roman (1935 skuespil på Odense Teater
1932Fru Gylling, roman
1934For Dorrets Skyld, roman
1936Kildevældet, roman
1938Hvirvelvinde, fortælling
1939Den gamle Provstegaard, roman
1941Marianes Søn, roman
1943Skovrideren fortæller, fortællinger
1943Ad et gammelt vejspor, folkeminder
1946Api og hans Æt, roman
1946Nord for Horsens fjord, folkeminder
1953Borgsmedens Søn, roman
1955Prangerens Penge, roman
1995Stensballe – en gammeldags by, artikler mm. 1908 – 1956